ล้อแม็กและล้อกระทะต่างกันยังไง

ล้อแม็กและล้อกระทะต่างกันยังไง ล้อรถถือเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เจ้าของ รถยนต์ หลาย ๆ คนให้ความสำคัญในการเลือกปรับแต่งเพื่อความสวยงาม เพราะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าล้อรถยนต์นั้นมีผลอย่างยิ่งต่อรูปลักษณ์และสไตล์ของรถแต่ละคัน

และเมื่อว่ากันด้วยเรื่องของล้อรถยนต์ โดยทั่วไปแล้วก็จะแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ ล้อแม็ก กับ ล้อกระทะ ซึ่งมีคุณสมบัติ ลักษณะ และราคาต่างกันไปดังนี้ ล้อแม็กและล้อกระทะต่างกันยังไง

ล้อแม็ก

ล้อแม็กและล้อกระทะต่างกันยังไง

ล้อแม็ก เป็นชื่อเรียกล้อรถยนต์ที่ความจริงแล้วน่าจะต้องเรียกว่า ล้ออัลลอย เพราะผลิตมาจากโลหะอัลลอยอันมีส่วนผสมของ แมกนีเซียม ซึ่งเรียกว่า แมกนีเซียมอัลลอย และเป็นที่มาของชื่อเรียกล้อแม็ก

อย่างไรก็ตาม ล้ออัลลอยยังมีแบบที่ผลิตโดยมี อะลูมิเนียม เป็นส่วนผสมเรียกว่า อะลูมินัมอัลลอย โดยแม้จะมีน้ำหนักมากกว่า แมกนีเซียมอัลลอย แต่ก็มีความทนทานสูงกว่า 

ปัจจุบันนี้ ล้อแม็กส่วนใหญ่ล้วนแต่เป็นล้อที่ทำจาก อะลูมินัมอัลลอย แต่ทั้งนี้ก็ยังถูกเรียกโดยทั่วไปว่าล้อแม็กนั่นเอง

Alloy is the name for a car wheel, which is actually supposed to be an alloy wheel because it is made from a magnesium-based alloy called magnesium alloy. And is the origin of the name for wheels.

However Alloy wheels are also produced with a mixture of aluminum called. Aluminum alloy Which despite having more weight Magnesium alloy But it is more durable & nbsp;

Today Most of the alloy wheels are made from Aluminum alloy However, it is also commonly referred to as alloy wheels.

ล้อกระทะคืออะไร

ล้อแม็กและล้อกระทะต่างกันยังไง

ล้อกระทะ อาจเรียกได้อีกแบบหนึ่งว่าล้อเหล็ก เนื่องจากทำมาจากวัสดุที่เป็นเหล็กกล้าซึ่งอันที่จริงแล้วมีความทนทานแข็งแรงกว่าล้อแม็กหรือล้ออัลลอยด้วยซ้ำ ทว่าเทียบกันแล้วมีน้ำหนักมากกว่าจนทำให้ส่งผลต่อการขับขี่ในด้านต่าง ๆ ทำให้มีราคาถูกกว่า และผู้ผลิตรถยนต์ค่ายต่าง ๆ ก็นิยมนำมาใช้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานสำหรับรถยนต์ในรุ่นเริ่มต้นด้วยเหตุผลด้านต้นทุนนั่นเอง

ขณะเดียวกันล้อกระทะหรือล้อเหล็กก็ไม่เป็นที่นิยมในการผลิตมาเพื่อจำหน่าย ทำให้ล้อแบบนี้แทบจะไม่ค่อยมีเป็นตัวเลือกในกรณีที่เจ้าของรถต้องการปรับแต่งหรือเปลี่ยนล้อรถยนต์

The wheel rim may be called another type of steel wheel. It is made from a steel material that is actually more durable than alloy or alloy wheels. But in comparison, it weighs more and affects various aspects of driving, making it cheaper. And automakers use it as standard equipment on entry-level vehicles for cost reasons.

At the same time, steel wheels or wheels are not popular in the production of sales. Making wheels like this is rarely an option in the event that the car owner wants to modify or change the wheel.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google / UFABET8282

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<< / UFABET8282

ทำสีรถยนต์ wrap รถ เปลี่ยนสีรถ ถ้าไม่แจ้งเปลี่ยนสีรถมีความผิดหรือไม่

ทำสีรถยนต์ wrap รถ เปลี่ยนสีรถ ถ้าไม่แจ้งเปลี่ยนสีรถมีความผิดหรือไม่ ปัจจุบันการทําเปลี่ยนสีรถนั้นมีทางเลือกหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการทำสีใหม่ หรือการ wrap รถ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับแต่ละท่านว่าจะหาช่างทำสีรถ ผู้ให้บริการ หรืออู่ทำสีรถ ที่มีฝีมือได้มาตรฐานถูกใจมากน้อยแค่ไหน

อย่างไรก็ตาม ในการเปลี่ยนสีรถยนต์ ยังมีขั้นตอนสำคัญที่เจ้าของรถจะละเลยไม่ได้ นั่นคือการแจ้งต่อนายทะเบียนเรื่องการเปลี่ยนสีรถให้เรียบร้อยตามที่กฎหมายกำหนด โดยพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 13 ระบุไว้ว่า รถใดที่จดทะเบียนแล้ว หากมีการเปลี่ยนสีรถ ให้ผิดไปจากที่จดทะเบียนไว้ เจ้าของรถต้องแจ้งนายทะเบียนภายใน 7 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลงสีรถ หากเกินกำหนดจะมีความผิดตามมาตรา 60 ระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

ขณะเดียวกัน กรมการขนส่งทางบก ยังได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกำหนดสีรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ดังนี้

 1. กรณีตัวรถมีสีเดียว ให้กําหนดสีที่เป็นสีหลัก โดยไม่ต้องคํานึงถึงความเข้มของสีที่แตกต่างกัน ตามตัวอย่างสีรถที่กําหนดในภาคผนวก ก แนบท้ายระเบียบนี้
   
 2. กรณีตัวรถมีหลายสี โดยแต่ละสีแตกต่างกันเห็นได้ชัดเจนบริเวณตัวถังส่วนที่สําคัญของรถเช่น ฝากระโปรงหน้า-ท้าย หลังคา หรือประตู เป็นต้น ให้กําหนดสีที่เป็นสีหลักเป็นสีของรถ ไม่เกิน 3 สี แล้วแต่กรณี เช่น ตัวรถมี 2 สีกําหนดเป็นสี ขาว แดง หรือตัวรถมี 3 สี กําหนดเป็นสี ดํา ขาว เหลือง และหากตัวรถมีมากกว่า 3 สี และสามารถกําหนดสีหลักของตัวรถได้ให้กําหนดสีหลัก 3 สี ตามด้วยสีลําดับท้ายสุด “หลายสี” เช่น ขาว แดง หลายสี เว้นแต่กรณีไม่สามารถกําหนดสีใดเป็นสีหลักได้ ให้กําหนดว่า “หลายสี” เพียงอย่างเดียว
   
 3. กรณีสีคาดหรือแถบคาดที่ใช้ตกแต่งรถ โดยไม่ทําให้สีหลักของรถเปลี่ยนแปลงไป ไม่ต้องกําหนดเป็นสีรถ แต่หากการตกแต่งรถทําให้สีหลักของรถเปลี่ยนแปลงไป ให้กําหนดเป็นสีของรถตามหลักเกณฑ์ ที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง
ทำสีรถยนต์

I do car wrap, change car color, if I do not report a change in car color, is it wrong? Currently, there are many options for changing the car color. Whether it’s a new paint or a car wrap, it is up to each person to find a car mechanic, service provider, or garage. How do you like the skillful standard?

However To change the car color There are still important steps that car owners cannot ignore. That is to notify the registrar of the car color change as required by law. By the Automobile Act 2522, Section 13 states that any vehicle is registered. If the car has changed color To deviate from the registered The car owner must notify the registrar within 7 days from the date of changing the car color. If overdue, there will be an offense under Section 60 liable to a fine not exceeding 2,000 baht.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google / UFABET8282

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<< / UFABET8282

Truckhouse BCT 2021 ใหม่ รถบ้านสายโหดราคาเริ่มต้นเกือบ 10 ล้านบาท


Truckhouse BCT 2021 ใหม่ รถบ้านสายโหดราคาเริ่มต้นเกือบ 10 ล้านบาทTruckhouse เป็นบริษัทดัดแปลงรถกระบะให้กลายเป็นรถบ้านที่ตั้งขึ้นในปี 2019 ที่ผ่านมา โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่รัฐเนวาดา ประเทศสหรัฐอเมริกา

ล่าสุดพวกเขาได้ทำการเผยโฉม BCT ใหม่ ซึ่งเป็นรถบ้านที่พัฒนาขึ้นบนกระบะขนาดมิดไซส์TRD Pro 2021 มุ่งเน้นสมรรถนะการขับขี่แบบออฟโรดเป็นพิเศษ โดย Truckhouse ระบุว่าได้แรงบันดาลใจมาจาก Toyota Sunradar 4×4 ที่วางจำหน่ายในช่วงยุค 80

Truckhouse BCT 2021

Truckhouse BCT 2021

Truckhouse BCT มาพร้อมโครงสร้างตัวบ้านที่ผลิตขึ้นจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์เสริมแรงอัดแบบชิ้นเดียว ขณะที่ภายในถูกตกแต่งด้วยชิ้นส่วนแบบเดียวกับบ้านสมัยใหม่ พร้อมมุมรับประทานอาหารรูปทรงตัวยูที่สามารถชมทิวทัศน์ได้ 270 องศา และสามารถเปลี่ยนเป็นเตียงนอนขนาดฟูลไซส์เมื่อต้องการพักผ่อนได้ อีกทั้งยังมีเตียงขนาดควีนไซส์แยกมาต่างหากด้วย เพียงพอสำหรับผู้โดยสารจำนวน 4 คนแบบสบายๆ

นอกจากนี้ ผู้โดยสารยังสามารถเดินไปมาระหว่างตัวบ้านและห้องโดยสารด้านหน้ารถโดยไม่จำเป็นต้องลงจากรถ พร้อมทั้งมีห้องครัวและพื้นที่อาบน้ำมาให้ด้วย โดยสามารถกักเก็บน้ำสะอาดได้สูงสุด 30 แกลลอน (ประมาณ 113.5 ลิตร) และน้ำใช้แล้วสูงสุด 20 แกลลอน (ประมาณ 75 ลิตร) อีกทั้งยังมีแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนจาก Battle Born ขนาด 500 แอมป์ชั่วโมง เสริมด้วยแผงโซลาร์เซลล์ขนาด 600 วัตต์ที่ติดตั้งเหนือหลังคาอีกด้วย

Truckhouse BCT 2021

Truckhouse BCT 2021

 ไม่เพียงเท่านี้ ตัวรถ Tacoma TRD Pro ยังถูกปรับปรุงช่วงล่างเพื่อรองรับการขับขี่แบบออฟโรดที่สมบุกสมบันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโช๊คอัพด้านหน้าที่มีระยะยืดยุบ 12 นิ้ว, เพลาหลังที่เสริมความแข็งแรงยิ่งขึ้น รวมถึงติดตั้งจานเบรกแบบเจาะรูและเซาะร่องทั้ง 4 ล้อ เพื่อประสิทธิภาพการระบายความร้อนที่ดีขึ้น

ราคาจำหน่ายของรถบ้าน Truckhouse BCT เริ่มต้นที่ 285,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 8,600,000 บาท และหากเลือกออปชั่นแบบเต็มพิกัดจะมีราคาสูงสุดอยู่ที่ราว 380,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 11,400,000 บาท

Truckhouse BCT 2021

Truckhouse BCT 2021, new, brutal home car, starting price almost 10 million baht Truckhouse Is a pickup truck-turned-home car company founded in 2019 with an office in Nevada. USA


They recently unveiled a new BCT, a home car developed on a mid-size TRD Pro 2021 pickup truck with a special focus on off-road performance, with Truckhouse stating that it is inspired by the Toyota Sunradar. 4×4 released in the ’80s.

The Truckhouse BCT features a one-piece compression carbon fiber housing. While the interior is decorated with the same parts as the modern house With a U-shaped dining corner that offers 270-degree views and can be converted to a full-sized bed when you want to relax. There is also a separate queen size bed. Enough for 4 passengers comfortably.

In addition, passengers can move back and forth between the house and the passenger compartment without needing to get off. With a kitchen and shower area as well It can hold up to 30 gallons (approx. 113.5 liters) of clean water and up to 20 gallons (approx. 75 liters) of used water, plus a 500 amp-hour Battle Born lithium-ion battery supplemented by a solar panel. 600 watt cell installed above the roof as well.

Not only that, the Tacoma TRD Pro has also been revamped with suspension to accommodate more rugged off-road driving. Whether it is a front shock absorber with a 12-inch stretch, a reinforced rear axle. Also installed perforated and grooved discs on all 4 wheels for better cooling performance.

Prices for Truckhouse BCT RVs start at $ 285,000, or around $ 8,600,000, and with the full option option, the highest price is around $ 380,000, or $ 11,400,000.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google / UFABET8282

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<< / UFABET8282

เบรกแข็ง คันเร่งค้างกดไม่ลง เข้าเกียร์แล้วรถไม่ขยับ

เบรกแข็ง คันเร่งค้างกดไม่ลง เข้าเกียร์แล้วรถไม่ขยับ เพื่อป้องกันหม้อต้มอากาศและกระบอกสูบหลักเสื่อมสภาพเร็วต้องเปลี่ยนน้ำมันเบรกปีละครั้ง ระบบเบรคสูญญากาศจะอยู่ได้นาน 300,000-400,000 กม. มีข้อควรระวังบางประการที่ฉันอยากจะเตือนคุณว่าการเบรกเป็นระบบความปลอดภัยขั้นพื้นฐานที่สุด เช่นบางคนมองว่ารถใหม่ใช้หม้อต้มอากาศ 2 ชั้นชั้นเดียวจะเปลี่ยนไหม? ขอบอกว่าไม่ต้องเท่าไหร่?

ไม่สามารถกดคันเร่งได้
สาเหตุมักเกิดจากการเหยียบคันเร่งพรมหนาเกินไปหรือยางปูพื้นคันเร่งหนืดระบบคันเร่งไฟฟ้าในส่วนของระบบอิเล็กทรอนิกส์ทำงานผิดปกติ ทำให้รถเร่งแม้ว่าจะเหยียบเบรค

ไม่สามารถกดคันเร่งได้แก้ไขดังนี้
สำหรับวิธีแก้ไขคันเร่งติดหรือไม่กดแป้นคันเร่งให้ใช้เบรกเพื่อชะลอรถโดยรถเกียร์อัตโนมัติให้เปลี่ยนเกียร์ไปที่ตำแหน่ง N จากนั้นดับเครื่องยนต์ ให้รถเคลื่อนตัวช้าๆสลับกับแตะเบรกในช่วงปกติ ชิ้นส่วนของรถเกียร์ธรรมดาใช้เบรกเพื่อชะลอความเร็วโดยไม่ต้องใช้คลัตช์ เนื่องจากจะทำให้รอบเครื่องยนต์เพิ่มขึ้นจึงไม่สามารถลดความเร็วของรถได้เมื่อลดความเร็วในอัตราที่ปลอดภัย

เข้าเกียร์ แต่รถยังอยู่
เกียร์อัตโนมัติที่ทำงานมาระยะหนึ่งแล้วหากคุณไม่ได้บำรุงรักษาใช้งานหรือเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เป็นระยะอาจทำให้เกิดอาการงอแงและล้มเหลวได้ ใส่เกียร์และอยู่นิ่ง ๆ อย่าขยับซึ่งอาจเป็นสัญญาณของการเสื่อมสภาพ

เกียร์รวน แต่รถยังอยู่สามารถแก้ไขได้ดังนี้
เปลี่ยนเกียร์ที่ศูนย์ซึ่งแพงมาก แต่ถ้ารถยังอยู่ในระยะประกันและพบร่องรอยของเกียร์เสียให้รีบไปที่ศูนย์ซ่อมทันทีและหากไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเกียร์ใหม่หลาย ๆ ท่านมักจะเกรงใจเมื่อมันสวย เจ้าหน้าที่ของศูนย์บอกให้เราใช้รถจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาการรับประกันอย่างไรก็ตามฉันรู้ว่ามันเป็นการป้องกันที่ดีกว่าในการขับขี่และก่อให้เกิดอันตรายบนท้องถนนเนื่องจากอาจทำให้เสียชีวิตและทรัพย์สินได้

เบรกแข็ง คันเร่งค้างกดไม่ลง เข้าเกียร์แล้วรถไม่ขยับ

เบรกแข็ง คันเร่งค้างกดไม่ลง เข้าเกียร์แล้วรถไม่ขยับ

Hard brakes, throttle freeze, can’t press down The gear is engaged and the car does not move. Have you ever been together? The brakes are hard, the gas pedal is stuck, the gear is not pressed, and the car does not move. And is there any solution? Today, Vavoline has the knowledge to recommend.

Hard brakes require more force than normal.
This kind of condition is called “stubborn brakes”. Heavy braking requires a lot of pressure on the nature of the brakes. Because the alternator’s suction pump is broken or the cloth in the air pot, the PVC valve or the Combo Vale is broken or the air is leaking.

To prevent the air boiler and master cylinder deteriorating quickly, the brake fluid must be replaced once a year. The vacuum brake system will last a long time. 300,000-400,000 km There are some caveats that I would like to remind

Unable to press the gas pedal
Caused by the accelerator pedal, too thick carpet or viscous rubber floor mats. Electronic throttle system malfunctions. Makes the car accelerate even with the brakes.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google / UFABET8282

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<< / UFABET8282

เทคนิคการขับรถให้มั่นใจ

เทคนิคการขับรถให้มั่นใจ เคยมั้ย? เป็นกังวลทุกครั้งเวลาต้องขับรถออกถนนใหญ่ จะไปไหนก็ไม่ค่อยมั่นใจในเส้นทางและการเข้าเลน แถมตอนจะถอยจอดที่ไหนขาดความคล่องแคล่วต้องเล็งแล้วเล็งอีกจนเมื่อยกว่าจะสำเร็จ เรื่องเหล่านี้เป็นธรรมดาของคนขับมือใหม่ที่ต้องพบเจอเสมอ เพราะการขับรถให้เก่งนั้นต้องใช้เวลาและประสบการณ์บนท้องถนนที่พบเจอ สั่งสมจนเกิดเป็นความเชี่ยวชาญในการขับขี่

โดยในครั้งนี้ เราในฐานะเจ้าของรถที่พึ่งถอยป้ายแดงมาใหม่ ต้องฝึกฝนและเรียนรู้อะไรบ้าง ถึงจะช่วยทำให้ทุกการเดินทางของเราไปถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัย และเป็นสิ่งที่ควรฝึกฝนไว้ให้เกิดประสบการณ์ ตามมาดูกันได้เลย

1. ศึกษาเส้นทางให้ดี ก่อนขับรถไปที่ใหม่

อย่าไว้ใจ Google Map จนเกินไป ยิ่งเวลาที่เราต้องขับรถไปต่างจังหวัด เพราะปกติแล้ว Google จะมองหาเส้นทางที่สั้นและลัดที่สุดเพื่อประหยัดเวลาเดินทางให้เราเสมอ แต่เจ้าเส้นทางที่สั้นที่สุดในต่างจังหวัดนั้นส่วยใหญ่จะเป็นตรอกซอกซอยเล็กๆ และเมื่อออกจะไปที่ไหนสักที่

2. ทำความรู้จักส่วนต่างๆ ของรถให้กระจ่าง

ก่อนที่จะเริ่มออกรถ จะดีมากถ้าเรารู้จักส่วนต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานให้แม่นยำ ตั้งแต่เรื่องพื้นฐานสุดๆ อย่างฝาน้ำมันอยู่ข้างไหนของตัวรถ (ซึ่งเราสามารถเช็กได้ง่ายๆ เพียงสังเกตที่เกจน้ำมันว่ามีลูกศรชี้ไปฝั่งซ้ายไหม? ถ้าไม่มีแสดงว่าจุดเติมน้ำมันของรถเราจะอยู่ฝั่งขวา) ไปจนถึงวิธีเปิดกระโปรงหน้ารถที่ถูกต้อง ฝาหม้อน้ำอยู่ตรงไหนจะได้ไม่เผลอไปเปิดตอนเครื่องยังร้อน จะเช็กน้ำมันเครื่องต้องดูยังไง ยางอะไหล่ในรถมีอยู่หรือเปล่า มีสายชาร์จสำหรับเชื่อมแบตเตอรี่เก็บไว้ใช้งานหรือไม่

3. ขับช้าชิดซ้ายไม่แช่เลนขวา สำคัญกว่าที่คิด

ไม่จำเป็นไม่ควรขับรถแช่ขวานานๆ เพราะอาจสร้างความรำคาญและผิดกฏหมายได้!นอกจากจะเป็นมารยาทบนท้องถนนแล้ว ตามกฏหมายจราจรใน พรบ.จราจรทางบก ปี 2522 มาตรา 34 ระบุไว้ชัดเจนเลยว่า เราต้องขับรถในช่องซ้ายสุดเท่านั้น เว้นแต่ถูกกีดขวาง ปิดการจราจร เมื่อจะแซงหน้ารถคันอื่น หรือเมื่อขับขี่ด้วยความเร็วสูงกว่ารถในช่องทางด้านซ้าย โดยเฉพาะนักขับมือใหม่อย่างเราที่ยังไม่ค่อยมั่นใจในเส้นทาง การเลือกขับรถโดยไม่ใช้ความเร็วมากนักไม่ควรขับแช่ที่เลนขวาเป็นอย่างยิ่ง

4. รักษาช่องทาง เว้นระยะห่างกับรถคันหน้าให้ดี

ถึงความสัมพันธ์จะไม่ควรห่างไกล แต่การขับรถนั้นยิ่งใกล้กลับยิ่งเสี่ยงมากขึ้น! โดยเฉพาะการเบรกเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝัน ถ้าไม่เว้นระยะห่างเอาไว้ให้พอกับระยะหยุดรถก็อาจจะจูบท้ายรถคันหน้าได้ ถึงแม้จะไม่มีหลักการที่ชัดเจนระบุเอาไว้ในกฏจราจรว่าควรขับห่างจากรถคันหน้าเท่าไหร่ แต่ก็ควรเว้นระยะเอาไว้ประมาณ 1-2 ระยะคันรถ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพการจราจรในขณะนั้น

เทคนิคการขับรถให้มั่นใจ

Driving techniques to be confident. Have you ever been? I am worried every time I have to drive off the main road. Where to go is not confident in the route and the lane. In addition, when going back and landing where there is lack of fluency, you must aim and aim again until the ache is successful These things are common for a novice driver to always meet. Because driving well takes time and experience on the road. Accumulate driving expertise

By this time We, as the owner of a new red car What do I need to practice and learn? To help make all our trips to the destination safely And it is something that should be practiced for experience Let’s go see it.

1. Study the path carefully. Before driving to a new place

Do not trust Google Map too much, even when we have to drive to other provinces. Because Google is always looking for the shortest and shortest route to save us travel time. But the shortest path in the provinces is a big tribute to a small alley And when going out, go somewhere.

2. Knowing the parts Of the car to clarify

Before starting the car. It will be great if we know the different parts. Required for precise application From the very basics Like the oil cap on which side of the car (Which we can easily check Just notice the oil gauge has an arrow pointing to the left side? If not, it means that our car’s fueling point is on the right side) to the correct way to open the hood. Where is the lid of the radiator so you won’t accidentally open it while the engine is still hot. How to check engine oil Is there a spare tire in the car? Do you have a charging cable to connect the batteries to keep them in use?

3. Drive slowly, keep left, not soaking on the right lane. More important than you think.

No need, you shouldn’t drive the car for a long time. Because it can be annoying and illegal! In addition to street etiquette According to traffic laws in Road Traffic Act 2522 Section 34 clearly stated that We have to drive in the far left compartment only. Unless obstructed, turn off traffic when overtaking other cars Or when driving at a higher speed than the car in the left lane Especially inexperienced drivers like us who are not yet confident in the route Driving without too much speed should not be so immersed in the right lane.

4. Keep a well-spaced lane with the car in front

Even if the relationship should not be distant. But the closer you drive, the more risky! Especially braking when the scene is unforeseen If you don’t leave enough distance to the stopping time, the car may be able to kiss the rear of the vehicle ahead. Although there is no clear principle stipulated in the traffic rules how far you should drive from the vehicle ahead. However, you should leave a distance of about 1-2 vehicles depending on traffic conditions at that time.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google / UFABET8282

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<< / UFABET8282

มาตรฐาน API SP ที่คนรักรถยนต์ควรต้องรู้

มาตรฐาน API SP ที่คนรักรถยนต์ควรต้องรู้ ที่คนรักรถควรรู้สำหรับมาตรฐานของน้ำมันเครื่องในปัจจุบันผู้ใช้ยานยนต์ทั่วไปโดยเฉพาะรถยนต์จะให้ความสำคัญกับมาตรฐานของน้ำมันเครื่องมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยผู้ใช้มักมองหามาตรฐานน้ำมันเครื่องเป็นหลักสองมาตรฐานคือมาตรฐาน API และมาตรฐาน ACEA แต่มาตรฐานหลัก ๆ ที่เหมาะสำหรับรถในประเทศไทยโดยเฉพาะรถยนต์ส่วนใหญ่เป็นรถยนต์ทางฝั่งเอเชีย ดังนั้นมาตรฐานของน้ำมันเครื่องที่ผู้ใช้จะนิยมเลือกใช้มากที่สุด เป็นมาตรฐาน API (American Petroleum Institute) มาตรฐาน ACEA (European Automobile Manufacturers ‘Association) เป็นมาตรฐานที่ออกแบบมาเพื่อรองรับและเหมาะสมกับรถยนต์ในฝั่งยุโรป

แต่ปัจจุบันในปี 2020 มาตรฐาน API ได้รับการแก้ไขและพัฒนามาตรฐานใหม่ซึ่งก็คือมาตรฐาน API SP ซึ่งเป็นจุดเด่นของมาตรฐานน้ำมันประเภทนี้ มีรายละเอียดที่โดดเด่นและแตกต่างจากมาตรฐานก่อนหน้านี้ ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้ตามข้อมูลที่นำเสนอในตารางด้านล่าง

▪️ API SP Standard จะมีคุณสมบัติที่โดดเด่นและได้รับการจัดอันดับที่ดีที่สุด ใน 3 พื้นที่หลักคือ

(1. ) ลดปัญหาการจุดระเบิดล่วงหน้าด้วยความเร็วต่ำที่มักเกิดขึ้นกับเครื่องยนต์รถยนต์สมรรถนะสูงหลายยี่ห้อในปัจจุบัน

(2. ) ป้องกันการสึกหรอของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ในพื้นที่เช่นการสึกหรอของลูกเบี้ยวที่แหลมคมซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สึกหรอ บ่อยและเร็วมากเนื่องจากการขัดสีอย่างต่อเนื่องเกิดขึ้นในขณะที่เครื่องยนต์กำลังทำงาน

(3. ) การประหยัดน้ำมันในหัวข้อ (Fuel Economy) ซึ่งหัวข้อนี้ถือได้ว่าเป็นกุญแจสำคัญที่สุดสำหรับเครื่องยนต์หรือยานยนต์สมัยใหม่ที่กำลังมองหาเครื่องยนต์หรือยานพาหนะที่ใช้งานได้เพื่อประหยัดพลังงานและเชื้อเพลิงให้มากที่สุด ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงขยะ

มาตรฐาน API SP ที่คนรักรถยนต์ควรต้องรู้

A standard change with better quality than API SP that car lovers should know.

As for the standard of motor oil nowadays, ordinary motorists, especially automobiles, are increasingly paying attention to engine oil standards. Especially in Thailand, users tend to look for two main engine oil standards: API standard and ACEA standard, but the main ones that are suitable for vehicles in Thailand,

But now in 2020 the API standard has been revised and developed a new standard, the API SP standard, which is the hallmark of this type of oil standard. It is detailed and it is distinct from previous standards. This can be compared according to the information presented in the table below.

▪️ API SP Standard will have outstanding features and be best rated in 3 main areas:

(1.) Reduce the problem of low speed pre-ignition that often occurs with many high-performance automotive engines today.

(2.) Prevents local wear of engine parts such as sharp camshell wear, which is a worn component. Very often and very quickly, as constant attrition occurs while the engine is running.

(3.) Fuel Economy: This topic is considered the most important key for modern engines or vehicles looking for a usable engine or vehicle to save energy and fuel as much as possible. Help reduce the burden of waste fuel costs

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google / UFABET8282

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<< / UFABET8282

ทำความรู้จักรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด (PLUG-IN HYBRID)

ทำความรู้จักรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด (PLUG-IN HYBRID)  ประเภทยานยนต์ไฟฟ้าและหลักการทำงานเบื้องต้น?การเปิดตัวรถยนต์ปลั๊ก-อิน ไฮบริด รุ่นใหม่ๆ ทำให้หลายท่านอาจเกิดความสงสัย ในการทำงานของระบบ Plug-In Hybrid รวมถึงยานยนต์ไฟฟ้า ว่ามีระบบใดบ้าง และแต่ละระบบทำงานเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร วันนี้วาโวลีนจะพาทุกท่านทำความรู้จักกัน

 1. ไฮบริด (Hybrid Electric Vehicle: HEV)
  ประกอบด้วยเครื่องยนต์สันดาปภายในลูกสูบ เป็นต้นแรงผลักดันหลักผ่านการใช้น้ำมันเตาทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มพลังขับเคลื่อน ทำให้เครื่องยนต์มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมทั้งสามารถใช้พลังงานกลที่เหลืออยู่หรือไม่ใช้ประโยชน์จากการแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าที่เก็บไว้ในแบตเตอรี่ ในการจ่ายมอเตอร์ไฟฟ้าทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันน้อยกว่ารถยนต์ทั่วไป
 2. Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV)
  เป็นระบบขับเคลื่อนที่พัฒนามาจากระบบไฮบริดแนวคิดนี้ถือกำเนิดขึ้นจากความต้องการการใช้งานร่วมกัน ระหว่างรถยนต์ไฮบริดทั่วไป (HEV) และระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า 100% (BEV) สามารถขับเคลื่อนจากสถานีชาร์จภายนอก (ปลั๊กอิน) ทำให้สามารถขับเคลื่อนรถยนต์ได้พร้อมกันจากแหล่งระยะทางที่ต่างกันสองแหล่ง และเพิ่มความเร็วจากไฟฟ้าโดยตรง
 3. แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า (BEV)
  จะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการส่งกำลังไปยังรถยนต์โดยเป็นพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่เท่านั้น ไม่มีเครื่องยนต์เกี่ยวข้องดังนั้นระยะทางในการขับขี่จะขึ้นอยู่กับการออกแบบ ขนาดและประเภทของแบตเตอรี่รวมทั้งภาระ
 4. รถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง (FCEV)
  เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่มีเซลล์เชื้อเพลิงที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้โดยตรงจากไฮโดรเจน (H2) เซลล์เชื้อเพลิงมีความจุพลังงานจำเพาะสูงกว่าแบตเตอรี่ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันทำให้ FCEV เป็นเทคโนโลยีที่ บริษัท รถยนต์เชื่อว่าเป็น คำตอบที่แท้จริงของพลังงานสะอาดแห่งอนาคต แต่มีข้อ จำกัด ในการผลิตไฮโดรเจน และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการใช้งานจริง
ทำความรู้จักรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด (PLUG-IN HYBRID)

Get to know plug-in hybrid cars (PLUG-IN HYBRID) Electric vehicle type and basic working principle? The new version makes many of you wondering. In the performance of plug-in hybrid systems, including electric vehicles That there are any systems And how do each system work like and different? Today, Vavoline will bring you to know each other.

 1. Hybrid (Hybrid Electric Vehicle: HEV)
  consists of a piston internal combustion engine. Etc. The main driving force is through the use of fuel oil in conjunction with an electric motor
 2. Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV)
  is a hybrid drive system developed from a hybrid system. Needs sharing Between a conventional hybrid vehicle (HEV) and a 100% electric drive (BEV) can be powered from an external (plug-in) charging station, allowing the vehicle to be simultaneously powered from two different distance sources. And increase the speed from electricity directly
 3. Electric vehicle battery (BEV)
  The electric motor is used to deliver power to the vehicle, it is powered by batteries only. There is no engine involved, so the driving distance will depend on the design. Battery size and type including load
 4. Electric vehicle fuel cell (FCEV)
  It is an electric vehicle with a fuel cell capable of generating electricity directly from hydrogen (H2). Fuel cells have a higher specific energy capacity than current batteries, making FCEV a technology that automobile

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google / UFABET8282

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<< / UFABET8282

โช๊คสตรัทปรับเกลียว H-Drive

โช๊คสตรัทปรับเกลียว H-Drive แบรนด์ดังจากอเมริกา คุณภาพคุ้มเกินราคาครับ ฟิวลิ่งหนึบนุ่ม ไม่กระด้างใช้ในชีวิตประจำวันได้สบายๆๆ เลย สเปกสินค้า
ตัวสตรัท ผลิตจากอลูมิเนียม น้ำหนักเบา แต่แข็งแรง,ทนทาน ไม่ชำรุดเหลือเสียหายง่าย ไม่เป็นสนิม
ตัวแกนโช้ค เป็นระบบ Mono Tube ตอบสนองพื้นถนน เวลาขับขี่ได้ดี หนึบ มั่นใจทุกการขับขี่ ระบายความร้อนได้เร็วกว่าโช้คเดิม
บูชผลิตจาก ยูริเทน ทนทาน ใช้ได้นาน สามารถปรับ ความสูง-ต่ำ ได้ด้วยการสไลด์กระบอกโช้ค ได้ทั้งคู่หน้าและคู่หลัง โดยที่ไม่ส่งผลกับค่าสปริง สามารถปรับความสูงต่ำได้มากกว่า
สามารถปรับความหนืด ได้ตั้งแต่ 16-32 ระดับ โดยปรับจากนุ่มไปถึงแข็งตามความต้องการได้

โช๊คสตรัทปรับเกลียว H-Drive

Shock strut adjust the screw H-Drive brand from America. Quality is worth more than the price. Feeling chewy and soft Not harsh, can be used comfortably in daily life.
The strut is made of aluminum, light weight but strong, durable. Not damaged, left easily damaged, does not rust durable and can be used for a long time, can adjust the height – low by sliding the fork cylinder. Can be both front and back Without affecting the spring value Can adjust the height more low

Viscosity can be adjusted from 16-32 levels by adjusting
The shock absorber is a Mono Tube system that responds to the road. Good driving time, confident in every driving Cooling faster than the original shock absorber.
The bushing is made from urethane, durable and can be used for a long time, can adjust the height – low by sliding the fork cylinder. Can be both front and back Without affecting the spring value Can adjust the height more low
Viscosity can be adjusted from 16-32 levels by adjusting from soft to hard according to the needs.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google / UFABET8282

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<< / UFABET8282

ยางรถบิกฟุต มีขนาดเท่าไหร่

ยางรถบิกฟุต มีขนาดเท่าไหร่ รู้หรือไม่ ? ยางของบิกฟุต มอนสเตอร์ สูงกว่าคนตัวเล็กๆ โดยมีส่วนสูง 167 ซม. หน้ากว้าง 109 ซม.

ทุกๆ ปีแฟนคลับนับล้านคนทั่วโลกจะเดินทางมาชมการแข่งขันของเจ้ายักษ์ใหญ่สุดอลังการเหล่านี้ การพุ่งชน เสียงคำรามเครื่องยนต์ และความแข็งแกร่งของมัน ชวนให้หลงใหล แม้เมื่ออยู่นอกสนาม อสูรกายยานยนต์เหล่านี้ก็ดึงดูดความสนใจได้อย่างมาก

กีฬานี้เริ่มต้นจากการดัดแปลงรถพิคอัพให้มีระบบกันสะเทือนขนาดใหญ่ และใส่ยางที่ใหญ่ขึ้น แต่รถบิกฟุต มอนสเตอร์ ได้พัฒนาไปสู่การสร้างแบบกำหนดเองด้วยล้อขนาดยักษ์ และความสูงจากพื้นรถที่มากขึ้น ทั้งตัวถังไฟเบอร์กลาสส์ ซึ่งสามารถถอดได้ง่ายเมื่อได้รับความเสียหาย ช่วงล่างแบบพิเศษที่สั่งทำโดยเฉพาะ

เจ้ายักษ์ใหญ่เหล่านี้ เป็นอสูรกายที่ทนทาน ออกแบบมาเพื่อกระเด้งกระดอน ชน และพลิกคว่ำ มันทำให้ผู้ชมหลงใหลด้วยการบดขยี้ทุกอย่างในเส้นทางที่วิ่งไป รถยักษ์เหล่านี้โดยปกติจะมีน้ำหนักประมาณ 4.5 ตัน และมีความสามารถในการกระโดดเนินได้สูง 10 เมตร และไกล 60 เมตร มันเคยสร้างสถิติกระโดดข้ามเครื่องบินเจท 727 ได้

ยางรถบิกฟุต มีขนาดเท่าไหร่

Big foot tires What size Did you know? ? Bigfoot Monster’s tires are taller than a small person, measuring 167cm in height and 109cm in width.


Every year, millions of fans around the world come to watch the races of these magnificent giants. And its strength is mesmerizing, even off the pitch. These automotive monsters attracted a lot of attention.

This sport started out as a modification of the pickup truck with a large suspension system. And put bigger tires, but Bigfoot Monster cars have evolved into a custom build with giant wheels. And the height from the car floor The whole fiberglass body. Which can be easily removed when damaged Special suspension made to order.

These giants It is a durable monster. Designed to bounce, bump and roll over, it captivates audiences by crushing everything on the course it goes.

These giant cars typically weigh about 4.5 tons and have the ability to jump 10 meters high and 60 meters away.They used to set the record for jumping over the 727 jet aircraft.

An amateur bigfoot driving It may seem like a fun hobby. But the competition has strict rules. The car must be at least 3.6 m high, 3.6 m wide, and must be fitted with giant off-road tires weighing 209 kg and 168 cm high. This is essential for the gigantic vehicle to be stable, under control and safe.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google / UFABET8282

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<< / UFABET8282

ตรวจสภาพรถยนต์ต้องทำอย่างไรบ้าง จริงๆแล้ว การตรวจตรอ. ก็เหมือนการตรวจสุขภาพประจำปีของเรานั่นเอง รถยนต์ถูกขัยขี่ใช้หนักมาตลอด นานๆเข้าก็ต้องเช็คกันบ้างเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเอง แต่มือใหม่หัดขับทุกท่าน เคยสงสัยกันไหมว่า ตรอ. คืออะไร ? แล้วตรวจสภาพรถยนต์กับ ตรอ. ต้องทำอย่างไรบ้าง วันนี้เรามีคำตอบมาฝากกันครับ

ตรวจสภาพรถยนต์ต้องทำอย่างไรบ้าง

ตรอ. คืออะไร ?

     ตรอ. ย่อมาจาก สถานตรวจสภาพรถเอกชน ซึ่งก็คือ ศูนย์ตรวจสอบสภาพรถที่ได้รับการอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกให้สามารถดำเนินการตรวจสอบสภาพรถก่อนที่จะทำการต่อทะเบียนประจำปีใหม่ได้ ทั้งนี้รถที่จำเป็นต้องตรวจสอบสภาพรถก่อนที่จะต่อทะเบียน จะต้องมีอายุการใช้งานเกินกว่า 7 ปีขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถจักยานยนต์ก็ตาม

ตรวจ ตรอ. ต้องเตรียมอะไรบ้าง ?

เล่มทะเบียนรถ (เล่มมอเตอร์ไซค์สีเขียว / เล่มรถสีน้ำเงิน)
รถที่ต้องการตรวจ
เจ้าของรถ
เงินจ่ายค่าตรวจ

ตรวจสภาพรถราคาเท่าไหร่ ?

รถยนต์น้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 1,600 กิโลกรัม คิดค่าบริการ 150 บาท/คัน รถยนต์น้ำหนักรถเปล่าเกิน 1,600 กิโลกรัม คิดค่าบริการ 250 บาท/คัน รถจักรยานยนต์ คิดค่าบริการ 60 บาท/คัน

ตรอ. ตรวจอะไรบ้าง ?

 1. ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลของรถ เช่น แผ่นป้ายทะเบียนรถ ลักษณะรถ หมายเลขตัวรถ เลขเครื่องยนต์ เป็นต้น
 2. ตรวจสภาพตัวถัง สี อุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัย อุปกรณ์ไฟฟ้า พวงมาลัย ที่ปัดน้ำฝน ว่ายังใช้งานได้ปกติหรือไม่
 3. ตรวจสอบระบบบังคับเลี้ยว ระบบรองรับน้ำหนัก ระบบเบรก ระบบเชื้อเพลิง ว่ายังใช้งานได้ปกติหรือไม่
 4. ทดสอบประสิทธิภาพการเบรก โดยตรวจสอบอุปกรณ์ทุกชิ้นว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่
 5. ตรวจสอบวัดโคมไฟหน้า ทิศทางเบี่ยงเบนของลำแสง และตรวจวัดค่าความเข้มของแสง
 6. ตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) ของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง
 7. รถยนต์เครื่องยนต์ดีเซล ต้องตรวจควันดำ โดยระบบกระดาษกรองต้องไม่เกินร้อยละ 50 และระบบวัดความทึบแสงต้องไม่เกินร้อยละ 45
 8. การตรวจวัดเสียง ต้องไม่เกิน 100 เดซิเบล 
ตรวจสภาพรถยนต์ต้องทำอย่างไรบ้าง

How do I check the car’s condition? Actually, the waiting area is like our annual health check. The car was used to ride hard all along. Sometimes we need to check each other for our own safety. But all beginners learn to drive Have you ever wondered what the STRO is? And check the car condition with the Royal Thai Police, what should I do? Today we have the answer for you.

Sq. What is it?

Sq. It stands for a private vehicle inspection facility which is A vehicle condition examination center that has been authorized by the Department of Land Transport to be able to inspect the condition of the vehicle before renewing the annual registration. However, vehicles that need to check the vehicle condition before the registration Must be over 7 years old, whether it be a car or a motorbike.

Check the square. What do I need to prepare? ?

Car registration book (Green motorcycle book / Blue car book)
The car you want to inspect
car owner
Payment paid

Check the condition of the car, what is the price? ?

A car with an empty weight of not more than 1,600 kilograms, a service charge of 150 baht / vehicle, an empty car weight of more than 1,600 kilograms, a service charge of 250 baht / car, a motorcycle costs 60 baht / car.

Sq. What to check?

 1. Check the correctness of the vehicle information such as license plate, car style, car body number, engine number. Etc.
 2. Check the body color, safety equipment, electrical equipment, steering wheel, wipers to see if they are still in good working condition.
 3. Check the steering system. Weight support system, brake system, fuel system. That it still works normally or not
 4. Test braking performance By checking every piece of equipment that is in good condition or not.
 5. Check measurement of headlamps. Beam deflection direction
 6. Measurement of carbon monoxide (CO) and hydrocarbon (HC) gas of passenger cars up to 7 seats.
 7. Diesel engine cars. Black smoke must be checked The filter paper system must not exceed 50 percent and the opacity measurement system must not exceed percent. 45
 8. Sound measurement must not exceed 100 decibels.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google / UFABET8282

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<< / UFABET8282