การต่อวงจรไฟแสงสว่างภายนอกรถยนต์

การต่อวงจรไฟแสงสว่างภายนอกรถยนต์ ตำแหน่งแฟลช (แฟลช) เมื่อก้านสวิตช์ไฟสูง – ต่ำถูกยกขึ้นขั้ว HF และขั้ว HU จะเชื่อมต่อกับขั้ว ED ซึ่งเชื่อมต่อกับกราวด์เป็นผลให้ขดลวดรีเลย์กำลังทำงานทำงาน เซ็กซี่บาคาร่า

อนุญาตให้กระแสไฟฟ้าผ่านหน้าสัมผัสรีเลย์ไฟหน้าไปยังหลอดไฟหน้าผ่านขั้ว HU และต่อกราวด์ที่ขั้ว ED ทำให้ไส้หลอดสูงทำงานได้โดยไม่ต้องเปิดไฟ เซ็กซี่บาคาร่า

 1 ) การต่อวงจรไฟแสงสว่างภายนอกรถยนต์ 
          การต่อวงจรไฟแสงสว่างภายนอกรถยนต์มีการต่อวงจรที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับการออกแบบของรถยนต์ในแต่ละรุ่นแต่ละบริษัทผู้ผลิต แต่จะมีหลักการทำงานที่คล้ายกันที่นิยมต่อใช้งาน มี 2 แบบ
                     1. วงจรไฟหรี่ -ไฟหน้ารถยนต์แบบไม่ใช้รีเลย์ช่วย การต่อวงจรแบบนี้นิยมต่อในรถยนต์รุ่นเก่าที่ใช้สวิตช์ที่มีโครงสร้างแข็งแรงสายไฟมีขนาดใหญ่สามารถทนกระแสไฟฟ้าที่จะไปหลอดไฟหน้ารถยนต์ได้

  2 ) หลักการทำงานของวงจรไฟหรี่-ไฟหน้ารถยนต์              

1. เมื่อเปิดสวิตช์ไฟแสงสว่างไปตำแหน่งไฟหรี่จะทำให้ขั้ว T ต่อกับขั้ว E ของสวิตช์ ไฟแสงสว่า งทำให้กระแสไฟฟ้าที่ไหลจากแบตเตอรี่ผ่านฟิวส์ผ่านขดลวดรีเลย์มารอที่ขั้ว T สามารถไหลไปยังขั้ว E ของสวิตช์ไฟหรี่ไฟหน้าที่ต่ออยู่กับกราวด์ทำให้ครบวงจรทำให้ขดลวดรีเลย์ไฟหรี่ทำงาน ดึงคอนแทกรีเลย์ของไฟหรี่ต่อทำให้กระแสไฟสามารถไหลผ่านไปยังฟิวส์ไฟหรี่ผ่านไส้หลอดชุดไฟหรี่ ซึ่งประกอบไปด้วย ไฟหน้าปัทม์ ไฟหรี่ ไฟท้ายและไฟส่องป้ายทะเบียนลงกราวด์ที่โครงรถยนต์ครบวงจรทำให้หลอดไฟสว่าง             

2.เมื่อเปิดสวิตช์ไฟแสงสว่างไปตำแหน่งเปิดไฟหน้าจะทำาให้ขั้ว T และขั้ว E ยังคงต่อกัน เหมือนเดิมและเพิ่มขั้ว H มาต่อร่วมอีกขั้ว ทำให้กระแสไฟฟ้าที่ไหลจากแบตเตอรี่

ผ่านฟิวส์ผ่านขดลวดรีเลย์(รีเลย์ไฟหน้ารถ) มารอที่ขั้ว H สามารถไหลไปยังขั้ว E ของสวิตช์ไฟแสงสว่างที่ต่ออยู่กับกราวด์ทำ ให้ครบวงจรทำให้ขดลวดรีเลย์ไฟหน้าทำงานดึงคอนแทกรีเลย์ของไฟหน้าต่อทำให้กระแสไฟสามารถไหลผ่านไปยังฟิวส์ไฟหน้าซ้ายและขวาผ่านไส้หลอดไฟต่ำ และไส้หลอดไฟสูงไปที่ขั้ว HL และขั้ว HU ของสวิตช์เลือกไฟสูง-ต่ำ ตามลำดับ เซ็กซี่บาคาร่า

3. ตำแหน่งไฟหน้าต่ำ เมื่อเลือกสวิตช์ไฟสูง-ต่ำอยู่ในตำแหน่งไฟต่ำขั้ว HL จะต่อ กับขั้ว ED ของสวิตช์เลือกไฟสูง-ต่ำ ท ำให้กระแสไฟที่ไหลผ่านไส้หลอดไฟต่ำมารอที่ขั้ว HL ก่อน หน้านั้น สามารถไหลจากขั้ว HLไปขั้ว ED ซ่ึงต่ออยู่กับกราวด์ทำให้ไส้หลอดไฟต่ำครบวงจรไส้หลอดไฟต่ำจึงสว่างขึ้น      

3.Low headlight position When the high-low beam switch is selected in the low beam position, the HL terminal is connected to the ED terminal of the high-low beam selector switch, allowing the low current flowing through the filament to the previous HL to flow from the terminal. HL to ED terminal which is connected to ground, the low filament is fully integrated, the low incandescent lamp is brighter.       

4. ตำแหน่งไฟหน้าสูง เมื่อสวิตช์เลือกไฟสูง-ต่ำอยู่ในตำแหน่งไฟสูง จะทำให้ขั้ว HU ต่อกับขั้ว ED ทำให้กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านไส้หลอดไฟสูงมารอที่ขั้ว HU ก่อนหน้านั้นแล้ว สามารถไหลจากขั้ว HU ไปขั้ว ED ซึ่งต่ออยู่กับกราวด์ทำให้ไส้หลอดไฟสูงครบวงจรไฟสูงจึงสว่างขึ้น              

4.High headlight position When the high-low beam selector switch is in the high beam position, the HU connector is connected to the ED terminal, causing the electricity flowing through the filament to be high before the HU terminal. It can flow from the HU terminal to the ED terminal which is connected to the ground, making the lamp high filament complete, the high beam is lit.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google /เซ็กซี่บาคาร่า
สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<<

หม้อพักไอเสียรถยนต์

หม้อพักไอเสียรถยนต์ ท่อไอเสียซึ่งติดอยู่ใกล้กับท่อไอเสียที่เราเห็นเป็นประจำนั้นมีประโยชน์อย่างที่บางคนอาจนึกไม่ถึง เซ็กซี่บาคาร่า

ท่อไอเสียมีหน้าที่ในการลดอุณหภูมิไอเสียลดความดันและควบคุมการขยายตัวของไอเสีย ไอเสียจากเครื่องยนต์ประมาณ 3-5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (43-71 psi) อุณหภูมิสูงประมาณ 600-800 องศาเซลเซียส (1412-1472 ฟาเรนไฮต์) ความดันและความร้อนสูงมีผลต่อไอเสีย มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและเสียงดัง (ถ้าไม่มีท่อไอเสียก็จะเหมือนกับที่กล่าวไว้ข้างต้น) ดังนั้น

หม้อพักไอเสียรถยนต์

ได้รับการออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหานี้โดยตัวลดเสียงจะควบคุมการขยายตัวของไอเสียอย่างช้าๆและลดอุณหภูมิไอเสีย เซ็กซี่บาคาร่า

ก่อนที่จะระบายออกสู่โลกภายนอกอย่างคับคั่ง แต่การออกแบบท่อไอเสียต้องคำนึงถึงแรงกดด้านหลังซึ่งจะทำให้กำลังไฟลดลง ของเครื่องยนต์เมื่อเราเร่งเครื่องยนต์แรงดันไอเสียก็จะเพิ่มขึ้นในตาด้วยเช่นที่ความเร็ว 120 กม. ชม. แรงดันย้อนกลับ 1 กก. และแรงม้า 4 แรงม้าจะหายไปเป็นต้น

หม้อพักไอเสียมีอยู่2แบบคือ

  1. แบบไส้ย้อน
  2. แบบไส้ตรง

ท่อไอเสียของรถยนต์ที่ออกมาจากโรงงานมักเรียกว่า “backwash” ซึ่งหมายถึงไอเสียที่ไหลเข้าสู่ท่อไอเสียและถูกบังคับให้วนผ่านห้องในท่อไอเสีย บางส่วนทะลักห้องนี้จนไหลออกมาอีกด้านก็เหนื่อยไอเสียนี้ให้เสียงที่เงียบและมีความสุขในการขับขี่ แต่เมื่อไอเสียถูกบีบอัดสูงไอเสียจะไม่หยุดตามเวลา

ดังนั้นเราจึงมีท่อไอเสีย “ทางทวารหนัก” คือท่อไอเสียในด้าน A และด้าน B ผ่านท่อเดียวกันซึ่งใช้ในการดูดซับเสียงที่เกิดขึ้นจึงเป็นที่นิยมอย่างมากในการตกแต่ง เพราะรถจะช่วยให้ไอเสียออกได้เร็วและชัดเจนกว่าเดิม

โดยทั่วไปแล้วในรถแข่งแบบออนแทร็กคุณมักจะพบว่าท่อตรงยิงจากเครื่องยนต์ออกทางด้านหลังหรือด้านข้างของรถมากที่สุดโดยที่ไม่มีท่อไอเสียเลย หรือถ้าไม่เช่นนั้นก็มีท่อไอเสียเพียงอันเดียวที่ไม่มีตัวกรองไอเสีย วิธีนี้ระบบไอเสียจะมีความยับยั้งชั่งใจน้อยมากเนื่องจากระบบไอเสีย

In general, in on-track racing cars, you will most likely find that the straight pipes shoot from the engine out of the back or to the side of the car, with no exhaust at all. Or if not, then there is only one muffler without an exhaust filter. This way, the exhaust system has very little restraint due to the exhaust system.

ยิ่งท่อไอเสียมีขนาดเล็กเท่าใดก็ยิ่งมีตัวกวนสำหรับการไหลของไอเสียน้อยลง แต่ข้อเสียคือเสียงดังมาก. ใช้สำหรับการแข่งในลู่ได้ แต่สำหรับการใช้งานบนท้องถนนขอแนะนำให้ใช้หม้อพัก 2 อันแต่ละอันให้นานที่สุดบอกช่างท่อให้ยัดไฟเบอร์กลาสให้แน่นเพราะเมื่อคุณอยู่บนถนนมันไม่ดี ถ้า. กดคันเร่งแล้วเสียงดังถึง 90 เดซิเบล เซ็กซี่บาคาร่า

The smaller the muffler, the lower the stirrer for the exhaust flow. But the disadvantage is that it is very loud. Can be used for track racing. But for road use it is recommended to use two rests, each one for as long as possible, tell the pipe technician to stuff the fiberglass tightly because when you are on the road it is not good to press the gas pedal and the noise reaches 90 dec. Bell

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google /เซ็กซี่บาคาร่า
สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<<

สปอยเลอร์ มีประโยชน์อย่างไร

สปอยเลอร์ มีประโยชน์อย่างไร เมื่อพูดถึงสปอยล์สำหรับบางคนก็คงคิดว่ามันไม่จำเป็นเลย ที่ต้องติดตั้งหรือบางคนอาจคิดว่าการที่เราติดตั้งสปอยเลอร์มันเท่มาก เซ็กซี่บาคาร่า

หรือเพิ่มความสวยงามและจุดเด่นของรถเท่านั้นหลายคนยังไม่ทราบถึงประโยชน์ที่แท้จริง ดังนั้นวันนี้เราจึงมีความรู้เกี่ยวกับสปอยเลอร์รถยนต์มานำเสนอกัน

สปอยเลอร์ มีประโยชน์อย่างไร

สปอยเลอร์ (Spoiler) เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้ด้านท้ายรถ จุดประสงค์เพื่อช่วยเพิ่มแรงกดหรือ (Downforce) ที่ด้านท้ายรถ ซึ่งในจุดนี้จะช่วยให้รถมีเสถียรภาพมากขึ้นไม่ไหวหรือเหินขณะขับขี่กล่าวคือรถจะมีการยึดเกาะถนนมากขึ้น เซ็กซี่บาคาร่า

เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วในขณะที่รถขับด้วยความเร็วสูง จะทำให้แรงยกกระทำต่อตัวถังรถทำให้การยึดเกาะถนนไม่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในทางโค้งจะทำให้รถเสียการทรงตัวหรืออาการท้ายปัด (Oversteer) แต่เมื่อติดตั้งสปอยเลอร์แล้วสปอยเลอร์จะเพิ่มแรงกดบน รถยนต์. ยางรถยนต์จึงสามารถยึดเกาะถนนได้ดีกว่า

นอกจากสปอยเลอร์ที่ท้ายรถแล้วยังมีสปอยเลอร์ที่ด้านหน้าของรถซึ่งมักพบอยู่ใต้กันชนหน้า แถมยังมีสปอยเลอร์ด้านข้างอีกด้วย ซึ่งจุดนี้ทำให้เกิดแรงกดบนรถตลอดทั้งคันสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้รถมีการยึดเกาะถนนที่ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะเข้าโค้งด้วยความเร็วสูง

In addition to the rear spoiler, there is also a spoiler on the front of the car, often found under the front bumper. It also has a side spoiler as well. This creates pressure on the car throughout the vehicle, which helps the car to have better grip. Especially while cornering at high speeds

เช่นรถดริฟท์รถเซอร์กิตและรถแข่ง Time Attack สปอยเลอร์จะมีผลในขณะที่รถมีความเร็วประมาณ 100 กม. / ชม. หรือมากกว่า การออกแบบสปอยเลอร์ต้องเป็นไปตามหลักอากาศพลศาสตร์ (อากาศพลศาสตร์)

Such as drift cars, circuit cars and Time Attack racing cars, spoilers are effective while the vehicle has a speed of about 100 km / h or more. The design of the spoiler must be aerodynamic. (Aerodynamics)

คือการทดสอบในอุโมงค์ลมรูปทรงของสปอยเลอร์และตำแหน่งการติดตั้งมีความสำคัญมาก การติดตั้งสปอยเลอร์ที่ไม่ได้รับการทดสอบจากผู้ผลิตอาจไม่เป็นประโยชน์ แต่ตรงข้ามพฤษภาคมก็มีผลเสียเช่นกัน

It is a wind tunnel test, spoiler shape and mounting position are very important. Installing a spoiler that has not been tested by the manufacturer may not be helpful. But the opposite of May has negative consequences as well.

ในส่วนของวัสดุที่ใช้ผลิตสปอยเลอร์นั้นส่วนใหญ่เป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเบา แต่มีความแข็งแรงและทนทานชนิดเคฟล่าร์ (Kevlar) ดังนั้นเพื่อน ๆ คงจะต้องไตร่ตรองให้ดีก่อนว่าการติดตั้งสปอยเลอร์นั้น เหมาะกับรถของคุณหรือไม่และเหมาะกับการใช้งานของตนเองหรือไม่ เซ็กซี่บาคาร่า

As for the material used for the spoiler, it is mostly lightweight. But there is a strong and durable Kevlar type (Kevlar), so friends would have to ponder well before that the installation of the spoiler. Is it suitable for your car and is it suitable for your own use?

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google /เซ็กซี่บาคาร่า
สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<<

เซนเซอร์ต่างๆของรถยนต์

เซนเซอร์ต่างๆของรถยนต์ ในรถหนึ่งคันมีชิ้นส่วนและอะไหล่ มีส่วนประกอบหลายอย่างที่จะทำให้รถเคลื่อนที่ไปข้างหน้า สามารถพาเราไปสู่จุดหมายที่เราต้องการได้หากชิ้นส่วนใดเสียหายหรือสึกหรอก็จะสร้างความเสียหายให้กับเครื่องยนต์และตัวรถอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เซ็กซี่บาคาร่า

ขับรถไม่ได้เป็นต้นดังนั้นเราต้องหมั่นตรวจสอบตลอดเวลา แต่นอกจากหมวดชิ้นส่วนแล้วยังมีสิ่งที่เรียกว่า Powertrain Control Module หรือเรียกย่อ ๆ ง่ายๆว่า PCM หรืออีกอย่างที่คนคุ้นเคยนั่นก็คือ ECU

ที่เปรียบเสมือนคอมพิวเตอร์ควบคุมเครื่องยนต์ซึ่งประกอบด้วยเซ็นเซอร์ต่าง ๆ ที่คอยส่งสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ไปยังเครื่องยนต์เพื่อให้รถทำงานซึ่งในวันนี้เราจะมาดูกันว่าในรถยนต์ 1 คันจะมีเซ็นเซอร์อะไรบ้าง เซ็กซี่บาคาร่า

Coolant Sensor

image003 5 - 173352

เป็นเซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ำหล่อเย็นของเครื่องยนต์ ฟังก์ชั่นตรงไปตรงมา: เพื่อวัดอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นในเครื่องยนต์ จากนั้นจะส่งสัญญาณแรงดันไฟฟ้าไปยัง ECU

ใช้การประเมินเพื่อปรับเปลี่ยนระยะเวลาของการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง เซ็นเซอร์มีความสำคัญอย่างมากต่อการทำงานของระบบควบคุมเครื่องยนต์ หากเซ็นเซอร์นี้ได้รับความเสียหายจะทำให้เกิดปัญหากับการทำงานของเครื่องยนต์ในช่วงเวลาอุ่นเครื่อง นอกจากนี้ยังจะทำให้รถของคุณประหยัดน้ำมันมากขึ้น

Use the assessment to modify the timing of the fuel injection. Sensors are very important for the operation of the engine control system. If this sensor is damaged, it will cause problems with the operation of the engine during the warm-up period. It will also make your car more fuel efficient.

Oxygen Sensor

image004 - 173352

เป็นเซ็นเซอร์ที่ใช้จับสัญญาณออกซิเจนที่หลงเหลือจากระบบไอเสียของเครื่องยนต์สันดาป โดยเซ็นเซอร์นี้จะมีลักษณะเป็นท่อซ้อนกันสองชั้น เปลือกมีรูพรุนทำจากทองคำขาว และระหว่างชั้นจะมีการวางเซรามิกนำไฟฟ้าซึ่งเมื่อตรวจพบและประมวลผลออกซิเจนแล้วก็จะทำหน้าที่สั่งให้หัวฉีดจ่ายน้ำมันหากเซ็นเซอร์เสียหายก็จะทำให้รถของเราพังได้ ท่อไอเสียมีกลิ่นเหม็น และสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้น

สำหรับเซ็นเซอร์นี้เรียกโดยย่อว่า MAP Sensor เป็นเซ็นเซอร์ความดันอากาศในท่อร่วมไอดี มีหน้าที่วัดความดันอากาศในท่อร่วมไอดีที่แตกต่างจากความดันภายนอก และจะส่งแรงดันนี้ไปยัง ECU เพื่อใช้ในการประมวลผลในการจ่ายน้ำมันครั้งต่อไป ซึ่งหากมีปัญหาก็จะทำให้เกิดอาการของรถเร็วขึ้น – ลงแบบผิดปกติจนบางทีอาจทำให้เครื่องยนต์ดับกำลังเครื่องยนต์ลดลงและสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้น เซ็กซี่บาคาร่า

It is a sensor used to capture the oxygen signal left from the combustion engine exhaust system. The sensor will look like a pipe stacked two layers. The porous shell is made of platinum. And between the layers, conductive ceramics are placed, which, when oxygen is detected and processed, will serve to direct the injectors to supply fuel.If the sensor is damaged, it will cause our car to crash. The exhaust pipe has a bad smell. And consumes more fuel

Manifold Absolute Pressure Sensor

image006 - 173352

สำหรับเซ็นเซอร์นี้เรียกโดยย่อว่า MAP Sensor เป็นเซ็นเซอร์ความดันอากาศในท่อร่วมไอดี มีหน้าที่วัดความดันอากาศในท่อร่วมไอดีที่แตกต่างจากความดันภายนอก และจะส่งแรงดันนี้ไปยัง ECU เพื่อใช้ในการประมวลผลในการจ่ายน้ำมันครั้งต่อไป ซึ่งหากมีปัญหาก็จะทำให้เกิดอาการของรถเร็วขึ้น – ลงแบบผิดปกติจนบางทีอาจทำให้เครื่องยนต์ดับกำลังเครื่องยนต์ลดลงและสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้น เซ็กซี่บาคาร่า

For this sensor, abbreviated as MAP Sensor, is the intake manifold air pressure sensor. It is responsible for measuring the air pressure in the intake manifold that is different from the external pressure. And will send this pressure to the ECU for processing in the next oil supply. Which if there is a problem, it will cause the symptoms of the car to be faster – down and abnormal, perhaps causing the engine to shut down, lower engine power and more fuel consumption.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google /เซ็กซี่บาคาร่า
สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<<

ระบบกันสะเทือน SUSPENSION SYSTEM

ระบบกันสะเทือน SUSPENSION SYSTEM ยังมีคนจำนวนไม่น้อยที่เข้าใจว่าระบบกันสะเทือนของรถยนต์มีหน้าที่เพียงแค่ลดการสั่นสะเทือนที่เข้ามาในห้องโดยสาร เซ็กซี่บาคาร่า

เพื่อให้คนนั่งสบายขึ้นในการเดินทาง แต่ประโยชน์ที่สำคัญอีกอย่างของช่วงล่างที่ควรค่าแก่การรู้ การทำให้รถวิ่งได้อย่างปลอดภัยเช่นการควบคุมรถให้วิ่งในเส้นทางต่อต้านแรงกระแทกเมื่อเข้าโค้งหรือถนนขรุขระ เพื่อให้รถมีเสถียรภาพไม่สูญเสียการควบคุมและปกป้องชิ้นส่วนภายในรถที่สำคัญจากอาการสั่น

ระบบกันสะเทือน SUSPENSION SYSTEM

ระบบกันสะเทือนที่ใช้ในล้อหน้าและล้อหลังมีหลายประเภท นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ย่อย ๆ ได้อีกมากมายซึ่งจะอธิบายดังต่อไปนี้

ระบบแม็คเฟอร์สันสตรัทระบบกันสะเทือนแบบแม็คเฟอร์สันสตรัทนี้มักใช้กับล้อหน้าของรถหลากหลายรุ่น ลักษณะเป็นโช้คแบบยาว แกนเพลายึดติดกับปลายล่างของโช้กอัพ และโครงยึดส่วนล่างของโช้กอัพของแชสซีของรถชุดช่วงล่างนี้ตรวจสอบตนเองโดยผู้ขับขี่ซึ่งจุดแรกที่ควรตรวจสอบคือ

MacPherson Strut System This MacPherson Strut suspension is commonly used on the front wheels of a wide range of vehicles. Characteristic is a long shock absorber. The shaft is attached to the lower end of the shock absorber. And the suspension frame of the vehicle’s chassis.This suspension kit is self-inspected by the driver, the first point to check is

  1. โป่งล้อในห้องเครื่องท้ายโช๊คติด โดยประเด็นนี้ถือเป็นจุดที่น่าตกใจมาก และปลายด้านบนของตัวยึดโช๊คเป็นชุดของระบบกันสะเทือน MacPherson strut ถูกยึดเข้ากับแชสซี ณ จุดนี้ด้วยสลักเกลียวสามหรือสี่ตัว โดยการตรวจสอบสลักเกลียวรวมทั้งรอยแตกของโลหะในบริเวณนี้ เซ็กซี่บาคาร่า
  2. ตรวจน้ำมันที่รั่วซึมจากกระบอกโช๊คอัพ ถ้ามีน้ำมันรั่วซึม ควรเปลี่ยนหรือนำโช๊คอัพไปซ่อม
  3. หากไม่พบรอยน้ำมันสามารถลองกดตัวถังรถใช้น้ำหนักตัวของคุณบดขยี้อย่างหนัก รถควรตีกลับในครั้งเดียว ถ้ามันกระเด้งมากกว่านั้นหรือกดทับแสดงว่าไม่มีการดูดซับน้ำหนัก ช็อตข้างนั้นอาจเริ่มมีปัญหา
    *โช๊คอัพระบบแม็คเฟอร์สันสตรัท มีราคาค่อนข้างสูง โดยมากมักนิยมซ่อมมากกว่าเปลี่ยน แต่กรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นที่แกนเพลาล้อ ส่วนที่เป็นชิ้นส่วนของโช๊คอัพ จำเป็นต้องเปลี่ยนโช๊คอัพทั้งตัว

ระบบปีกนกคู่
ระบบกันสะเทือนแบบปีกนกคู่มีแท่งเหล็กรูปปีกนก 2 อันซ้อนกันระหว่างคอยล์สปริงและโช้คอัพและปลายปีกนกทั้งสองมีลักษณะคล้ายตัวถังของรถ การตรวจสอบคล้ายกับประเภทอื่น ๆ เซ็กซี่บาคาร่า

The double wishbone suspension has two steel rods stacked between the coil springs and shock absorbers, and both wing ends resemble a car’s body. The app is similar to other types:

ระบบใบตามขวาง
มักพบในรถยนต์รุ่นเก่าระบบนี้ใช้ตับแหนบ วางในแนวขนานกับด้านหน้าของรถปลายใบครีบแต่ละข้างยึดกับแกนใต้ปีกนกล่างเดี่ยวหรือโครงตัว E โช้คอัพด้านบนติดกับส่วนบนของกระพุ้งล้อ ภายในบังโคลนหน้าในระบบนี้การตรวจสอบจะทำเหมือนระบบอื่น ๆ แต่เมื่อเป็นรถรุ่นเก่า จึงมักจาระบีข้อต่อเมื่อเวลาผ่านไป

Often found in older cars, this system uses leaf spring. Placed parallel to the front of the vehicle, each fin-end is attached to the axle under the single lower wishbone or E-frame. Inside the front fender in this system, the checks are done like any other system, but on older vehicles. Therefore tend to grease joints over time

เซ็กซี่บาคาร่า

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google /เซ็กซี่บาคาร่า
สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<<

หลักการทำงานเบื้องต้นของระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง PGM-FI

หลักการทำงานเบื้องต้นของระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง PGM-FI ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI นั้น ทำงานโดยการควบคุมและสั่งการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเปรียบเสมือนกับสมองกลอัจฉริยะ ECU (Engine Control Unit)

พร้อมด้วยกลไกต่างๆ ที่เป็นเทคโนโลยีล้ำสมัย ส่งผลให้การคำนวณอัตราของการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงมีความเที่ยงตรงแม่นยำมาก ส่งผลให้มีอัตราการประหยัดน้ำมันที่สูง ในขณะที่เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ตอบสนองทุกความต้องการของผู้ขับขี่ด้วยแรงบิดที่ดีเยี่ยม และให้สมรรถนะสูง รวมทั้งยังเผาไหม้สมบูรณ์หมดจด จึงทำให้มีไอเสียสะอาดอีกด้วย UFA1668

หลักการทำงานเบื้องต้นของระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง

         กลไกสำคัญต่างๆ  ในระบบ PGM-FI นั้น ประกอบด้วย ECU (Engine Control Unit) หรือ กล่องควบคุมการทำงานของระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI  อันเปรียบเสมือนเป็นสมองกลของเครื่องยนต์

ซึ่งทำงานโดยประมวลข้อมูลที่ส่งมาจากอุปกรณ์ตรวจวัด หรือเซ็นเซอร์ต่างๆ ที่มีทั้งหมด 6 ตัวด้วยกัน ประกอบด้วย เซ็นเซอร์ตรวจเช็คอัตราการบิดคันเร่ง, อุณหภูมิอากาศ, แรงดันในท่อไอดี, อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น, ความเร็วรอบเครื่องยนต์ และปริมาณออกซิเจนบริเวณท่อไอเสีย

เพื่อคำนวณและควบคุมการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างเหมาะสม พร้อมกำหนดจังหวะจุดระเบิดให้สอดคล้องกับสภาวะการทำงานของเครื่องยนต์ เพื่อให้ประสิทธิภาพสูงสุดในการจุดระเบิด ซึ่งทำให้เครื่องยนต์มีอัตราเร่งดี มีการเผาไหม้อย่างหมดจด และไม่สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง

         หัวฉีด มีขนาดกะทัดรัด พร้อมรับการออกแบบให้ติดตั้งในตำแหน่งที่สามารถฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยวางในแนวดิ่ง ตั้งฉากกับพื้น ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง UFA1668

ได้รับการออกแบบให้ล้ำสมัยด้วยขนาดกะทัดรัด ทั้งนี้เพื่อให้การติดตั้งง่ายและสะดวกรวมทั้งแน่นสนิทในเครื่องยนต์ขนาดเล็ก และที่สำคัญได้รับการออกแบบให้เพิ่มแรงดันน้ำมันมากขึ้น เพื่อสร้างประสิทธิภาพสูงสุด เพลาข้อเหวี่ยงแบบมีระยะเยื้องศูนย์(Offset)ส่งผลให้กระบอกสูบเลื่อนต่ำลงและมีพื้นที่สำหรับวางระบบหัวฉีด  

โดยไม่ต้องเพิ่มขนาดเครื่องยนต์ ช่วยลดแรงเสียดทานทำให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้น เซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณออกซิเจน (Heaterless Oxygen Sensor) เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะของฮอนด้า โดยเซ็นเซอร์ตัวนี้ทำหน้าที่ตรวจจับออกซิเจนในไอเสีย ซึ่งติดตั้งที่บริเวณฝาสูบ (Cylinder Head) และการติดตั้งบริเวณดังกล่าวนั้น ส่งผลให้โครงสร้างเครื่องยนต์มีขนาดกะทัดรัด รวมทั้งมีประสิทธิภาพในการตรวจจับออกซิเจน ช่วยให้ไอเสียสะอาดยิ่งขึ้น

         ระบบกรองไอเสียทรงประสิทธิภาพ (Catalyzer) เป็นระบบกรองไอเสียแบบรังผึ้ง (Metal Honeycomb) ที่ได้รับการออกให้มีจำนวนเซลล์มากถึง 300 เซลล์ เพื่อประสิทธิภาพการกรองที่ดีขึ้น ให้ไอเสียสะอาดขึ้นกว่าเดิม

  กำเนิดและวิวัฒนาการของระบบหัวฉีด

ฮอนด้ากับมอเตอร์ไซค์หัวฉีดรุ่นแรกของโลก

         ฮอนด้าเริ่มพัฒนาระบบหัวฉีดนี้เมื่อ 20 กว่าปีที่แล้ว ด้วยเจตนารมณ์ที่จะสร้างระบบเครื่องยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงน้อย ให้ค่าไอเสียต่ำและให้สมรรถนะการขับขี่ที่ดีกว่า ฮอนด้าประสบความสำเร็จในการผลิตมอเตอร์ไซค์ระบบหัวฉีดออกสู่ตลาดเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1982 โดยใช้ชื่อรุ่นว่า CX500 Turbo ซึ่งเป็นรุ่นที่พัฒนาขึ้นมาให้ประหยัดน้ำมันมากกว่ารุ่นมาตรฐาน คือ CX500 ขนาด 496.9 ซีซี.

Honda began developing this injection system more than 20 years ago. With the intention of creating an environmentally friendly engine system Low fuel consumption Provides a low exhaust value and provides better driving performance. Honda achieved its first fuel injection motorcycle in 1982 with the model name CX500 Turbo, which was developed to be more fuel efficient than the standard CX500 496.9. CC UFA1668.

          ขณะเดียวกันก็มีอัตราเร่งดี สูงกว่ารถ 901 ซีซี. อย่าง CB900F นอกจาก CX500 Turbo จะเป็นมอเตอร์ไซค์หัวฉีดรุ่นแรกของฮอนด้าแล้ว ยังเป็นมอเตอร์ไซค์หัวฉีดรุ่นแรกของโลกที่ออกวางจำหน่ายให้ผู้ใช้ทั่วไปอีกด้วย

At the same time, it has a better acceleration than the 901 cc CB900F. Besides, the CX500 Turbo is Honda’s first injectable motorcycle. It is also the world’s first injectable motorcycle released to the general public.

          ในปี ค.ศ. 1998 ฮอนด้าได้นำเสนอรถระบบหัวฉีด PGM-FI รุ่น VFR800 FI สู่ผู้ใช้ ซึ่งเป็นรุ่นที่สามารถผ่านมาตราฐานควบคุมมลพิษของสหภาพยุโรป ( EUR01 ) ในขณะนั้นได้

In 1998, Honda presented the VFR800 FI PGM-FI fuel injection vehicle to users, a model that was able to meet the European Union Pollution Control Standard (EUR01) at that time.

UFA1668

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google /UFA1668

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<<

รถยนต์ราคาไม่ถึงล้าน แต่ติดตั้งระบบเตือนการชนด้านหน้ามาให้

รถยนต์ราคาไม่ถึงล้าน แต่ติดตั้งระบบเตือนการชนด้านหน้ามาให้ เนื่องจากสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุในกระเพาะอาหารส่วนใหญ่ทั่วโลกคือมนุษย์ ดังนั้นผู้ผลิตรถยนต์จึงนำเสนอเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยลดข้อผิดพลาดของผู้ขับขี่ UFA1668

รถยนต์ราคาไม่ถึงล้าน แต่ติดตั้งระบบเตือนการชนด้านหน้ามาให้

หนึ่งในนั้นคือ “ระบบเตือนการชนไปข้างหน้า” ในหลายประเทศถูกกำหนดให้เป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยมาตรฐานของรถยนต์รุ่นใหม่ที่วางจำหน่าย ซึ่งประเทศไทยมีการติดตั้งในรถยนต์หลายรุ่นแล้ว 

แต่เทคโนโลยีใหม่ไม่สามารถใช้ได้กับรถยนต์ทุกรุ่นเช่นถุงลมนิรภัยคู่หน้าแบบแรกมีเฉพาะในรถยนต์ราคาสูง ระบบเตือนการชนไปข้างหน้าก็เช่นเดียวกัน ซึ่งผู้ผลิตรถยนต์บางรายเริ่มติดตั้งเพื่อเป็นจุดขายในรถยนต์ของตนในราคาประหยัดและนี่คือรถปี 2019 ที่มีระบบเตือนการชนแบบตรงไปตรงมาเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน คนไทยสามารถเดินเข้าโชว์รูมและถอยรถออกมาได้ในราคาไม่ถึงล้านบาท 

1. Nissan Note รุ่นย่อย 1.2VL ราคา 640,000 บาท

หนึ่งในรถยนต์ขนาดกะทัดรัดที่มีขนาดกะทัดรัดของกลุ่มอีโคคาร์ ติดตั้งระบบเตือนการชนด้านหน้าอัจฉริยะ Intelligent Forward Collision Warning UFA1668 (FCW) พร้อม Intelligent Emergency Braking สามารถตรวจจับทั้งคนและรถที่อยู่ข้างหน้า

ซึ่งทั้งสองระบบจะทำงานร่วมกันกล้องหน้าตรวจจับคนและยานพาหนะ ซึ่งจะวิเคราะห์ระยะทางและความเร็วหากพบการชนก็จะส่งสัญญาณเตือนและช่วยเบรกเพื่อลดความเสียหาย นอกจากนี้ Nissan Note 1.2VL ยังติดตั้งระบบความปลอดภัยอื่น ๆ เช่นเดียวกับกล้องรอบทิศทางรวมถึงระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนทั้งหมดในราคา 640,000 บาท

2. Mitsubishi Attrage รุ่นย่อย GLS และ GLS-LTD ราคา 527,000-613,000 บาท

Mitsubishi Attrage เป็นรถยนต์อีโคคาร์อีกรุ่นที่ติดตั้งระบบเตือนการชนด้านหน้าตรง พร้อมระบบชะลอความเร็วต่ำ (FCM-LS) ให้เป็นรายแรกในรุ่นย่อย GLS ราคา 527,000 บาทและ GLS-LTD ราคา 613,000 บาท แต่ไม่ระบุว่าตรวจจับคนเดินถนนได้ UFA1668

นอกจากนี้ Mitsubishi Attrage ยังมีระบบตัดการทำงานของเครื่องยนต์ชั่วขณะ (RMS-Forward) พร้อมระบบตรวจจับวัตถุที่อยู่ข้างหน้าเมื่อตกใจหรือเผลอเหยียบคันเร่งอย่างรุนแรงและเร็วเกินไป (เดินหน้าเท่านั้น) ระบบจะเตือนและตัดกำลังเครื่องยนต์เพื่อลดความเสียหายหรือผู้ขับขี่สามารถเบรกได้ทันท่วงที

3. Mitsubishi Mirage รุ่นย่อย GLS และ GLS-LTD ราคา 567,000-609,000 บาท

เช่นเดียวกับมิตซูบิชิแอททราจข้อแตกต่างก็คือหากไม่จำเป็นต้องใช้มิตซูบิชิมิราจซีดาน 4 ประตูแฮทช์แบค 5 ประตูจะมีระบบเตือนการชนตรงไปตรงมา พร้อมระบบลดความเร็วรอบต่ำ (FCM-LS) และเครื่องยนต์ตัดกำลังชั่วขณะ (RMS-Forward) รวมอยู่ด้วยสำหรับรุ่นย่อย GLS ราคา 567,000 บาทและ GLS-LTD ราคา 609,000 บาท UFA1668

4. Mitsubishi Triton Double Cab 2.4 GT Premium ราคา 930,000-983,000 บาท

ด้านข้างของรถกระบะ Mitsubishi อย่าง Triton รุ่นตัวถัง 4 ประตู Double Cab รุ่นย่อย GT-Premium ทั้งแบบอัตโนมัติ / เกียร์ธรรมดาติดตั้งระบบชะลอความเร็วต่ำ (FCM-LS) และกำลังเครื่องยนต์ชั่วขณะ ระบบตัด (RMS-Forward) เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน. (รุ่นเกียร์ธรรมดาไม่มี RMS-Forward) UFA1668

สำหรับมิตซูบิชิไทรทันดับเบิ้ลแค็บ 2.4 GT Premium เกียร์ธรรมดาราคา 930,000 บาทและเพิ่มอีก 53,000 บาทสำหรับเกียร์อัตโนมัตินอกจากทั้ง 2 รุ่นแล้วยังมีการติดตั้งระบบความปลอดภัยอื่น ๆ เช่นระบบเตือนการเปลี่ยนเลน, ระบบเตือนการจราจรด้านหลังขณะถอยหลัง , กล้องมองหลังและระบบเตือนจุดอับสายตาบอกเลยว่าแน่นมาก

5. Chevrolet Colorado High Country 4×2/ LTZ Z71 ราคา 799,000-998,000 บาท

Chevrolet Colorado High Country 4×2 เป็นรถกระบะอีกรุ่นในประเทศไทยที่มีระบบเตือนการชนด้านหน้า แต่ใช้งานได้แตกต่างจากรุ่นอื่น ๆ ไม่ซับซ้อนเท่าทำงานที่ความเร็ว 40 กม. / ชม. ขึ้นไปและไม่มีระบบช่วยเบรค ด้วยกล้องที่กระจกมองหลังหากรถอยู่ใกล้รถคันหน้ามากเกินไประบบจะแจ้งเตือนเฉพาะผู้ขับขี่ให้ระมัดระวังเท่านั้น

สำหรับงบประมาณสูงถึง 1 ล้านบาทระบบดังกล่าวจะมีใน Chevrolet Colorado High Country 4×2 ราคา 998,000 บาทและ Chevrolet Colorado 4×2 รุ่นย่อย LTZ Z71 รวมถึงตัวถัง X-Cab (แค็บ 2 ประตู ) และ C-Cab (4 ประตู) ราคา 799,000-968,000 บาท

UFA1668

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google /UFA1668

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<<

ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซล

ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซล เครื่องยนต์ดีเซลถูกประดิษฐ์ขึ้นสำเร็จในปี พ.ศ. 2435 โดยรูดอล์ฟดีเซลเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ประดิษฐ์ เครื่องยนต์ดีเซล แต่ศัพท์ทางเทคนิคเรียกว่า Compression-Ignition Engine

CI Engine เรียกสั้น ๆ ว่าเครื่องยนต์ประเภทนี้ถูกจุดระเบิดโดยการบีบอัดส่วนผสมของเชื้อเพลิงและอากาศในกระบอกสูบ จนกว่าอุณหภูมิและความดันจะสูงถึงจุดระเบิดโดยไม่ต้องใช้หัวเทียนเหมือนในเครื่องยนต์เบนซิน. อย่างไรก็ตามเครื่องยนต์ประเภทนี้เป็นเครื่องยนต์สันดาปภายใน เช่นเดียวกับเครื่องยนต์แก๊สทั้งหมดมีข้อแตกต่างที่สำคัญบางประการที่ระบุไว้ด้านล่าง UFA1668

ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซล

เครื่องยนต์ดีเซล (CI)

1. ไม่ใช้หัวเทียน แต่จุดระเบิดได้โดยการอัดให้ส่วนผสมของน้ำมันกับอากาศมีอุณหภูมิและความดันสูงถึงจุดระเบิด

2. อากาศและน้ำมันเข้าคนละทางกันไปผสมกันในลูกสูบซึ่งจะเป็นผลให้ส่วนผสมนี้ที่แต่ละบริเวณในกระบอกสูบไม่เท่ากัน  บริเวณใดที่มีส่วนผสมเหมาะสม (stoichiometry) จะติดระเบิดก่อนเป็นผลให้บริเวณข้างเคียงมีอุณหภูมิและความดันสูงขึ้นเนื่องจากการขยายตัวของแก๊ส จนกระทั่งได้สภาพพอเหมาะก็จะระเบิดตาม Flame ที่เกิดเช่นนี้ เรียกว่า Diffusion Flame UFA1668

3. Compression Ratio สูงเพราะต้องการอัดให้มีความดันสูงมาก

4. ใช้น้ำมันดีโซลีน

เครื่องยนต์แก๊สโซลีน (SI)

1. ใช้หัวเทียนในการจุดระเบิด

2. อากาศและน้ำมันผสมกันในอัตราส่วนที่พอเหมาะจากคาร์บิวเรเตอร์ก่อนเข้าไปในกระบอกสูบเมื่อหัวเทียนจุดระเบิดจะมีการติดไฟลามออกไปจากเขี้ยวหัวเทียนเป็นแบบคล้ายคลื่น Flame ที่เกิดขึ้นนี้เรียกว่า Premixed Flame

3. Compression Ratio  ต่ำกว่า

4. ใช้น้ำมันแก๊สโซลีน

เครื่องยนต์ดีเซลโดยมากมักใช้กับรถบรรทุก รถแทรคเตอร์ เครื่องเรือ เครื่องจักรตามโรงงาน เครื่องปั่นไฟ รถไฟ ฯลฯ ทั้งนี้เป็นเพราะเครื่องยนต์ดีเซลมีข้อดีดังต่อไปนี้

1. ใช้น้ำมันดีโซลีน ซึ่งมีราคาถูกกว่าน้ำมันแก๊สโซลีน

2. ได้กำลังสูงกว่าเมื่อน้ำหนักเท่ากัน

3. กินน้ำมันเชื้อเพลิงต่อ Hp-hr น้อยกว่า

4. เกิดเพลิงไหม้ได้ยากกว่า

5. มีแรงบิดสูงกว่า

6. ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์แข็งแรงทนทานกว่า ไม่ต้องมีชิ้นส่วนที่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆ เช่นทองขาว หัวเทียน ฯลฯ

7. ไอเสียที่ออกมาเป็นพิษน้อยกว่าที่ออกจากเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแก๊สคาร์บอนมอนอคไซด์

จะเห็นได้ว่าข้อดีต่างๆ ของเครื่องยนต์ดีเซลนี้ ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อวงการอุตสาหกรรมทั้งสิ้น นับได้ว่าเป็นเครื่องยนต์ที่น่าสนับสนุนมาก เพราะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับประเทศไทยเราซึ่งกำลังพัฒนา

จะมองเห็นได้ว่าการตรวจสอบขนาดของอุปกรณ์นี้ผู้ใช้เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมนับได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่น่าสนใจมากเพราะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับประเทศไทยซึ่งกำลังพัฒนา UFA1668

ต่อไปจะกล่าวถึงระบบต่างๆ ของเครื่องยนต์ดีเซล ระบบแรกก็คือระบบน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel system) ซึ่งจัดได้ว่าเป็นระบบที่สำคัญที่สุดในเครื่องยนต์ดีเซล

Next, we will discuss the different systems. The first diesel engine was the fuel system, which was the most important system in a diesel engine.

ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงนี้เริ่มต้นตั้งแต่ถังน้ำมัน น้ำมันจะถูกดูดแล้วส่งผ่านหม้อกรองน้ำมัน (Filter) ซึ่งอาจมีหลายชุดก็ได้ (ดูรูปที่ 2) แล้วถูกส่งไปยังปั๊มฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง (Infection Pump) เพื่อฉีดให้น้ำมันออกไปทางหัวฉีดเป็นฝอยลงในกระบอกสูบ

This fuel system starts with the fuel tank. The oil is then sucked through the oil filter (Filter), which may have multiple sets (see Figure 2), and then is sent to the fuel injection pump (Infection Pump) to inject the oil through the fuzzy nozzle. In the cylinder

จะเห็นได้ว่าหัวใจของระบบน้ำมันเชื้อเพลิงก็คือระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งมีหน้าที่ต่างๆ ดังนี้

1. ฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงให้ได้ปริมาณพอเพียงตามความเร็วและ Load ของเครื่อง

2. น้ำมันที่ฉีดเข้าไปในกระบอกสูบจะต้องกระจายให้สม่ำเสมอทั่วกระบอกสูบ

3. ต้องฉีดน้ำมันในช่วงเวลาที่เหมาะสม

4. ต้องฉีดน้ำมันในอัตราที่เหมาะสม

5. ต้องฉัดน้ำมันให้มีรูปแบบของการกระจาย และเป็นฝอยได้เหมาะสมกับรูปแบบของห้องเผาไหม้ (Combustion Chamber) ที่ออกแบบ

6. ตอนเริ่มและหยุดของจังหวะการฉีดน้ำมันจะต้องไม่ทำให้น้ำมันออกเป็นหยด

UFA1668

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google /UFA1668

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<<

เซ็นเซอร์รถยนต์กับความปลอดภัยในการขับขี่

เซ็นเซอร์รถยนต์กับความปลอดภัยในการขับขี่ ในปัจจุบันมีการพัฒนาอุปกรณ์สำหรับรถยนต์ เพื่อความปลอดภัยและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ต่อผู้ขับขี่ทั้งสิ้น UFA1668

เซนเซอร์ในรถยนต์มันคืออุปกรณ์นิรภัยที่ถูกคิดค้นขึ้น เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและความเสียหายจากการชนการติดตั้งเซ็นเซอร์รอบคันจะช่วยป้องกันอุบัติเหตุที่อาจนำไปสู่ความเสียหายจากการชนด้านหน้า

ด้านข้างหรือด้านหลังซึ่งอาจทำให้กันชนเสียหายปัจจุบันเซ็นเซอร์มีราคาถูกลงมาก ประหยัดกว่าการทาสีหรือเปลี่ยนกันชนอย่างแน่นอน และบางครั้งการชนกันอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงขึ้น.

ไม่เพียงแค่เซ็นเซอร์อุบัติเหตุในรถเท่านั้นนอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่นการจอดรถป้องกันการชนเสารั้วหรือสิ่งกีดขวาง ที่ไม่สามารถมองเห็นได้เช่นกัน

แม้ว่าคุณจะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการขับขี่ที่ยอดเยี่ยมก็ตาม ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะปลอดภัยเสมอไปและหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วมันไม่คุ้มอย่างแน่นอนดังนั้นหากเป็นไปได้รถทุกคันควรติดตั้งเซ็นเซอร์ และถ้าคุณสามารถเกาะรอบ ๆ ได้ก็จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยได้มากเลยทีเดียว UFA1668

เซ็นเซอร์รถยนต์กับความปลอดภัยในการขับขี่

1. ช่วยป้องกันชิ้นส่วนต่างๆ เช่น กันชนหน้า กันชนหลัง ด้านข้างทั้งซ้ายและขวา

1.Helps to protect parts such as front bumper, rear bumper, left and right side.

2. การชนบางครั้งมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าอุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์เหล่านี้มาก เช่น กันชนหน้าพัง แตก ค่าซ่อม ทำสีหรือเปลี่ยนใหม่ ก็เป็นค่าใช้จ่ายหลายพันบาท ดังนั้น ติดเซ็นเซอร์จึงคุ้มค่ากว่า

Crashes are sometimes much more costly than these electronic devices, such as a broken front bumper, repair, paint or replacement. It costs thousands of baht, so attaching a sensor is more cost-effective.

3. บางรุ่นมีจอ มีกล้องด้านหลัง ทำให้มองเห็นด้านหลังได้ชัดเจน

Some models have a screen with a rear camera. Making it possible to see the back clearly

4. รถยนต์บางประเภท มีโอกาสเกิดการชนสูงมาก เช่น รถตู้ หรือรถที่มองหลังได้ยาก มีโอกาสชนท้ายสูงมาก การติดเซ็นเซอร์ช่วยป้องกันปัญหาเหล่านี้ได้ UFA1668

Some cars There is a very high chance of a collision such as a van or a car that is difficult to see behind There is a very high chance of a collision. Sensor mounting can help prevent these problems.

5. มีประโยชน์ต่อผู้ที่ยังไม่มีความชำนาญในการขับรถ ช่วยเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้น

It is useful to those who do not have the driving experience. Help to add more safety

ไหนๆ ก็มีการคิดค้นพัฒนามาเพื่อความปลอดภัยของคุณและทรัพย์สินอันมีค่าอย่างรถของคุณแล้ว ก็ไม่ควรละเลยที่จะติดเซ็นเซอร์รอบคันเพื่อเพิ่มความปลอดภัย และทำให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงๆ ตามมาได้

It has been developed for the safety of you and your valuable assets like your car. It should not be neglected to install sensors around the vehicle to increase safety. And thus do not have to pay high expenses to follow

UFA1668

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google /UFA1668

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<<

Triple หรือ Quad Turbo เทรนด์ของเครื่องยุคใหม่

Triple หรือ Quad Turbo เทรนด์ของเครื่องยุคใหม่ แม้ว่าจะมีข้อเสียบ้างในเรื่องของ Air Turbo lag (รอรอบ) แม้ว่าเทอร์โบในปัจจุบันจะพัฒนาให้มีครีบแปรผัน ช่วยลดอาการเทอร์โบแล็ก UFA1668

ประเภทที่ 2 Supercharged เป็นกำลังเครื่องยนต์อีกประเภทหนึ่งโดยมีชุดใบพัดของคอมเพรสเซอร์เชื่อมต่อกับรอก การใช้สายพานหมุนสร้างอากาศอัดข้อดีคือไม่รอรอบไม่มีเทอร์โบชาร์จ

แต่ข้อเสียคือไม่มีพลังเท่าเทอร์โบชาร์จการแนะนำไม่มีอะไรเลย แค่จะบอกว่าเทรนด์ระบบอัดอากาศและเครื่องยนต์สมัยใหม่กลับมาอีกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง turbocharging บริษัท รถยนต์ไหนจะใช้กันอีก

Triple หรือ Quad Turbo เทรนด์ของเครื่องยุคใหม่

เทรนด์การเลือกเทอร์โบชาร์จในเครื่องยนต์นั้น ตอนนี้นำกลับไปที่ค่ายทั้งหมด เนื่องจากสามารถสร้างแรงม้าและแรงบิดได้ดีตั้งแต่รอบต่ำและบางค่ายที่เลือกพัฒนาเครื่องแบบ Down Size ก็จำเป็นต้องนำระบบอัดอากาศเข้ามาช่วยในเรื่องของการเรียกแรงม้าและแรงบิดของเครื่องยนต์

เรื่องที่จะคุยในวันนี้คือเรื่องของเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ชุดบล็อก 6 สูบยันบล็อกใหญ่ที่เริ่มพูดถึงการติดตั้งเทอร์โบคู่หรือ Bi-Turbo ซึ่งเพียงพอที่จะแก้ไขข้อบกพร่องใน ตอบสนองต่อการเรียก Torque ในรอบต่ำกลางและรอบสูงโดยไม่คาดคิด?

ในทางกลับกันในไฮเปอร์คาร์ Bugatti นั้น Veron ได้เลือกเทอร์โบชาร์จเจอร์สี่ตัวและบล็อกเกอร์ W16 แต่ที่น่าแปลกใจกว่านั้นคือ BMW ได้พัฒนาเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบชาร์จ Triple หรือ Turbo 3 ลูกชายของฉันช่วยแก้ไขข้อบกพร่องทั้งหมด แต่มีข้อบกพร่อง น้ำหนักของอุปกรณ์จะเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ UFA1668

Audi SQ7 Triple Turbo

ค่ายออดี้เองก็กำลังพัฒนาเครื่องยนต์ที่ใช้ระบบอัดอากาศแบบ Triple Turbo สำหรับSQ7 ที่จะออกสู่ท้องตลาดในปีหน้า โดยระบบนี้จะนำมาใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลของค่าย ตัวเครื่องยนต์เป็นบล็อก V8 TDI ซึ่งการพัฒนายังมองไกลถึงการเลือกใช้เทอร์โบแบบไฟฟ้าที่กำลังจะเป็นเทรนด์ใหม่ของโลกยานยนต์ในเร็ววันนี้ รวมถึงระบบไฟฟ้าแบบ 48 โวลท์ สำหรับเครื่อง V8 TDI พร้อม Triple Turbo สามารถรีดแรงม้าได้สูงถึง 435 ตัว แรงบิด 900 นิวตัน-ม.

audi__3

Bugatti Chiron Quad Turbo W16

ค่ายรถไฮเปอร์คาร์ บูกัตติ ก็เป็นอีก 1 ค่ายที่เล่นกับระบบเทอร์โบชาร์จเพื่อรีดเค้นสมรรถนะให้มีความแรงแบบสุดขั้ว เครื่องบล็อก W16 ติดตั้งเทอร์โบแบบ Quad เทอร์โบฝั่งล่ะ 2 ลูกทำงานกันแบบ two-stage เสกฝูงม้าคอกเบ้อเริ่ม1,500 ตัว แรงบิด 1,600 นิวตัน-ม. จากรอบเครื่องยนต์ 2,000-6,000

audi__2

Bmw Tripel-Turbo 3.0 ลิตร แถวเรียง 6 สูบ

ค่ายบีเอ็มดับเบิลยูสร้างความฮือฮาให้กับโลกยานยนต์ในปี 2012 กับการรังสรรค์เครื่องยนต์ดีเซล Triple-Turbo ความจุ 3.0 ลิตร จับยัดลงในหลากหลายบอดี้อาทิ ซีรีส์5, 7, X5 และ X6 ภายใต้รหัสเครื่องยนต์ M550d การทำงานของระบบ Triple-Turbo UFA1668

BMW camp made a sensation in the automotive world in 2012 with the creation of a 3.0-liter Triple-Turbo diesel engine packed into a wide variety of bodies such as the Series 5, 7, X5 and X6 under the code. M550d engine, Triple-Turbo operation

เริ่มจากเทอร์โบลูกเล็กจะเริ่มทำงานในรอบต่ำเพื่อเรียกแรงบิด และการตอบสนองของคันเร่ง ในช่วงรอบการเทอร์โบลูกที่ 2 เริ่มทำงานส่งให้แรงบิดเพิ่มมากขึ้น ตอบสนองไว ต่อเนื่อง และสมูท เทอร์โบลูกที่ 3 จะรับไม้สุดเมื่อรอบของเครื่องยนต์เกิน 2,500 รอบต่อนาทีลากยาวไปยันเรดไลน์ ด้วยองค์ประกอบต่างๆ ทำให้มีแรงม้า 381 ตัว ใช้รอบเครื่องเพียง 4,000 รอบ แรงบิด 740 นิวตัน-ม.

Starting from a small turbo will start working at low to the torque. And the response of the throttle During the 2nd turbo cycle, it starts to give more torque, is more responsive, and the 3rd Smooth Turbo gets the most when the engine rev exceeds 2,500 rpm, hauling it to the Red Line. With various elements It has 381 horsepower, uses only 4,000 revolutions, and 740 Newton-m

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google /UFA1668

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<<