แอร์รถไม่เย็น เกิดจากหลายสาเหตุ

แอร์รถเย็นบ้างไม่เย็นบ้าง ..มาจากสาเหตุ? Slot

มีหลายปัจจัยที่เป็นสาเหตุทำให้ แอร์รถเย็นบ้างไม่เย็นบ้าง หรือเย็นเฉพาะตอนรถวิ่งหรือตอนเฉพาะช่วงกลางคืน

แอร์รถเย็นบ้างไม่เย็นบ้าง มาจากหลายสาเหตุคือ Slot

1.น้ำยาแอร์ขาดหรือหมด
เกิดได้จากใช้งานมานานทำให้น้ำยาแอร์ขาด ทำให้แอร์รถไม่ค่อยเย็น หรือเกิดการรั่วซึ่มของน้ำยาแอร์ในระบบทำให้น้ำยาแอร์หมด จะทำให้แอร์รถในห้องโดยสารเย็นน้อยหรือไม่เย็นเลย จะมีแต่ลมออกมาจากช่องแอร์

2. ตู้แอร์ สายท่อแอร์ หรือข้อต่อต่างๆเกิดรอยรั่วซึม
จะทำให้ค่าแรงดันของน้ำยาแอร์ตก เป็นสาเหตุหนึ่งทำให้แอร์ไม่เย็น ตรวจเองได้โดยใช้น้ำสบู่หรือผสมแชมพู ตีให้เป็นฟองแล้วนำไปทาตามต่อต่างๆ ของระบบแอร์ ถ้าเห็นฟองอากาศลอยตัวขึ้นมานั้น แสดงว่ามีการรั่วซึมตามรอยต่อนั้น ให้ทำการขันให้แน่ ในกรณีตู้คอยล์เย็น,แผงคอยล์หรือท่อแอร์รั่วซึมควรให้ช่างร้านซ่อมแอร์จัดการซ่อมให้

3. ระบบระบายความร้อนบนแผงคอยล์ร้อน ไม่ดี Slot
ทำให้แอร์รถไม่ค่อยเย็น เย็นตอนรถวิ่งหรือช่วงกลางคืนเกิดจากพัดลมระบายความร้อนหน้าแผงคอยล์ร้อน ไม่ทำงานมีกำลังน้อยหรือแผงคอยล์ร้อนสกปรกอุดตัน ทำให้น้ำยาที่ส่งเข้าคอยล์เย็นมีอุณหภูมิสูงเนื่องจากระบายความร้อนไม่ดี ทำให้แอร์ไม่เย็นได้ ตรวจเช็คได้ เปิดฝากระโปรงรถ ติดเครื่องยนต์ พร้อมเปิดแอร์ เมื่อมีการทำงานของคอมเพรสเซอร์ ดูพัดลมหน้าแผงคอยล์ร้อนทำงานไหม หรือหมุนช้ามีเสียงดัง

หากมีปัญหาต้องเปลี่ยนพัดลมใหม่ ถ้าแผงคอยล์ร้อนสกปรกก็ทำความสะอาดเสีย จะทำให้การระบายความร้อนของน้ำยาแอร์ดีขึ้น ทำให้ระบบแอร์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ Slot

4. ลูกสูบภายในคอมเพรสเซอร์หลวมไม่มีกำลังอัด
ในกรณีที่ลูกสูบคอมเพรสเซอร์หลวม ทำให้ระดับแรงดันของน้ำยาแอร์ที่ออกมาจากคอมเพรสเซอร์มีน้อย ทำให้แรงดังของน้ำยาแอร์ฉีดเข้าคอยล์เย็นมีปริมาณน้อย ไม่เพียงพอที่จะดูดซับความร้อนภายในห้องโดยสารได้ ทำให้ระบบแอร์ไม่เย็นได้ สามารถสังเกตได้จากเมื่อติดเครื่องยนต์เปิดแอร์ แอร์รถเย็นบ้างไม่เย็นบ้าง (พัดลมระบายความร้อน แผงคอยล์ร้อนทำงานปกติ ระบบท่อน้ำยาแอร์ไม่รั่ว) แต่เมื่อเร่งเครื่องยนต์แล้วแอร์เย็น นั่นแสดงว่าลูกสูบคอมเพรสเซอร์หลวม ทางแก้ไขปัญหาคือ ให้เปลี่ยนลูกสูบใหม่หรือมือสอง(ไม่นิยมซ่อมเพราะราคาซ่อมพอๆกับการเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ลูกใหม่) ควรหาร้านที่น่าเชื่อถือที่สุด

5. ชุดวาล์ว และดรายเออร์อุดตัน หรือเสื่อมคุณภาพ Slot
ในกรณีที่วาล์ว และดรายเออร์อุดตันทำให้แรงดันน้ำยาแอร์ที่ออกจากคอมเพรสเซอร์ไหลผ่านเข้าคอยล์เย็นไม่สะดวก ทำให้น้ำยาแอร์ที่ฉีดไม่เพียงพอที่จะดูดซับความเย็นภายในห้องโดยสารได้ ทำให้ระบบแอร์ภายในห้องโดยสารเย็นเป็นช่วงๆ หรือไม่เย็นได้ ตรวจเช็คได้โดยการติดเครื่องยนต์เปิดแอร์ (ต้องไม่มีการรั่วของระบบแอร์ คอมเพรสเซอร์สมบูรณ์ พัดลมระบายอากาศทำงานปกติ) แอร์มีระดับความเย็นไม่มากและมีเสียงดังอยู่ใกล้ตู้แอร์ หรือแอร์ไม่เย็นเลย แต่เมื่อเร่งเครื่องยนต์แล้วแอร์มีความเย็นนั่นแสดงว่า ชุดวาล์วและดรายเออร์เกิดการอุดตันแล้ว

การแก้ไขปัญหา โดยถอดเปลี่ยนชุดวาล์วและดรายเออร์ใหม่ (ชุดวาล์วและดรายเออร์ควรที่จะเปลี่ยนพร้อมกัน เพราะดรายเออร์จะทำหน้าที่กรองสิ่งสกปรกจากน้ำยาแอร์ เมื่อวาล์วแอร์อุดตันนั่นแสดงว่าดรายเออร์ชำรุดแล้ว)

6. คลัตช์คอมเพรสเซอร์จับไม่สนิท(คลัตช์ลื่น)
ปัญหาของคลัตช์คอมเพรสเซอร์จับไม่สนิท(คลัตช์ลื่น) นั่นเกิดจากกระแสไฟที่ส่งเข้ามายังคลัตช์แม่เหล็กมีปริมาณน้อย ไม่เพียงพอที่จะทำให้คลัตช์คอมเพรสเซอร์ติดเข้ากับมูลเลย์ได้ หรือสามารถติดได้แต่ไม่แน่น เกิดการฟรีในบางจังหวะ เมื่อคลัตช์คอมเพรสเซอร์มีการจับมูเลย์บ้างไม่จับบ้าง ก็เป็นสาเหตุให้คอมเพรสเซอร์ทำงานบ้าง ไม่ทำงานบ้าง แอร์รถเย็นบ้างไม่เย็นบ้าง จึงทำให้แอร์เย็นเป็นช่วงๆ หรือไม่เย็นเลย ในการแก้ไขปัญหาสามารถดูได้ 3 จุด

ระบบสายไฟที่ส่งมายังคลัตช์คอมเพรสเซอร์บกพร่อง Slot
ชุดสวิตช์ระดับเซ็นเซอร์ควบคุมความเย็น (Themostat) มีการเสื่อมสภาพ
ทำการปรับแต่งหน้าคลัตช์ให้เรียบเสมอ และตั้งระยะคลัตช์ใหม่ จะมีค่าใช้จ่ายสูง
7. สายพานคอมเพรสเซอร์หย่อนมากเกินไป
การที่สายพานคอมเพรสเซอร์แอร์หย่อนมากเกินไป ทำให้ในเวลาที่คอมเพรสเซอร์ทำงาน สายพานที่รับกำัลังจากเครื่องยนต์ เพื่อฉุดให้คอมเพรสเซอร์หมุนนั้นเกิดการฟรี ไม่สามารถที่จะฉุดให้คอมเพรสเซอร์หมุนได้ สามารถสังเกตได้ เมื่อคอมเพรสเซอร์ทำงานจะเกิดเสียงดังและแอร์ภายในรถยนต์จะไม่ค่อยเย็น การแก้ไขปัญหาคือการปรับระดับสายพานให้ตึงขึ้น ถ้าสายพานมีรอยแตกหรือฉีกขาดควรเปลี่ยนเส้นใหม่ทันที

8. การใช้น้ำยาแอร์ที่ผิดประเภท
การใช้น้ำยาแอร์ที่ผิดประเภท หรือใช้น้ำยาแอร์ปลอมปนนั้น จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบแอร์รถยนต์ ซึ่งจะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำความเย็นลดลงได้ จะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อระบบแอร์รถยนต์แตกต่างกันไป ขึ้นกับลักษณะของการปลอมปน โดยหลักๆได้แก่

ทำให้ความดันในระบบแอร์รถยนต์เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้อุปกรณ์ในระบบแอร์รถยนต์ ไม่สามารถทนแรงดันซึ่งสูงกว่าที่บริษัทผู้ผลิตออกแบบไว้ เกิดความเสียหายหรือระเบิดขึ้น เมื่อความดันในระบบแอร์รถยนต์เพิ่มมากขึ้น จะส่งผลให้คลัตช์ของคอมเพรสเซอร์มีความร้อนสูงและเสียหายได้
ทำให้การทำงานของคอยล์เย็น และเอ็กซ์แพนชั่นวาล์วผิดปกติ ส่งผลให้แอร์ในรถไม่เย็นความเสียหายต่างๆ ที่กล่าวมานี้จะไม่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน แต่อปกรณ์ต่างๆ จะค่อยๆเสียหายและหมดอายุการใช้งานก่อนกำหนด เมื่อผ่านไประยะเวลาหนึ่ง

แอร์รถไม่เย็น เกิดจากหลายสาเหตุ

แอร์รถเย็นบ้างไม่เย็นบ้าง

1. Air conditioner lacks or runs out.
Caused from long-term use, causing a lack of refrigerant Makes the car air conditioner not cool Or a leak of the air conditioner in the system causes the refrigerant to run out Will make the car air conditioner in the cabin less cold or not at all cool There will only be air coming out of the air conditioner.Slot

2. Air box, air conditioner hose, or any other joints are leaked. Is one of the reasons that the air conditioner is not cold You can check yourself using soapy water or a mixture of shampoo. Beat it into a lather and apply it to the air conditioning system. If air bubbles appear to riseSlot

4. The piston inside the compressor is loose. No compression.
In the event that the piston is loose. The pressure level of the refrigerant coming out of the compressor is less. Causing the loudness of the air conditioner sprayed into the cooling coil is small Not enough Slot

5. Valve and dryer block clogged. Or deterioration of quality
in the event that the valve And the dryer is clogged, causing the pressure of the refrigerant from the compressor to flow through the indoor unit is inconvenient. Causing the injectable air conditioner is not enough

6. The compressor clutch is not completely grasping (slippery clutch)
The problem of the compressor clutch is not completely grasping (slippery clutch) that is caused by the low amount of electrical current entering the magnetic clutch. Not enough to get the clutch compressor Slot

8. Using the wrong refrigerant
Using the wrong refrigerant Or use the adulterated air conditioner Will cause damage to the vehicle air conditioning system Which will result in reduced cooling efficiency Will cause damage to the car air conditioning system varies. Depending on the nature of the adulteration Mainly:I

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google / Slot

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<< / Slot