ตรวจสภาพรถกับ ตรอ.

ตรวจสภาพรถกับ ตรอ. ข้อควรรู้เมื่อต้องนำรถไปตรวจสภาพกับ ตรอ. จริงๆแล้ว การตรวจตรอ. ก็เหมือนการตรวจสุขภาพประจำปีของเรานั่นเอง รถยนต์ถูกขัยขี่ใช้หนักมาตลอด นานๆเข้าก็ต้องเช็คกันบ้างเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเอง แต่มือใหม่หัดขับทุกท่าน เคยสงสัยกันไหมว่า ตรอ. คืออะไร ? แล้วตรวจสภาพรถยนต์กับ ตรอ. ต้องทำอย่างไรบ้าง Slot

ตรอ. คืออะไร? ย่อมาจากศูนย์ตรวจสภาพรถเอกชนซึ่งเป็นศูนย์ตรวจสภาพรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกให้ดำเนินการตรวจสภาพรถก่อนการต่ออายุทะเบียนประจำปี Slot อย่างไรก็ตามรถที่ต้องตรวจสภาพรถก่อนต่อทะเบียนต้องมีอายุการใช้งานมากกว่า 7 ปีไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ Slot

ตรวจ ตรอ. ต้องเตรียมอะไรบ้าง ?

 • สมุดทะเบียนรถ (มอไซค์เล่มสีเขียว/รถยนต์เล่มน้ำเงิน) Slot
 • ยานพาหนะที่ต้องการนำมาตรวจสภาพรถ
 • เจ้าของรถ Slot
 • เงินสำหรับจ่ายค่าตรวจ

ตรอ. ตรวจอะไรบ้าง ?

 1. ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลของรถ เช่น แผ่นป้ายทะเบียนรถ ลักษณะรถ หมายเลขตัวรถ เลขเครื่องยนต์ เป็นต้น
 2. ตรวจสภาพตัวถัง สี อุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัย อุปกรณ์ไฟฟ้า พวงมาลัย ที่ปัดน้ำฝน ว่ายังใช้งานได้ปกติหรือไม่
 3. ตรวจสอบระบบบังคับเลี้ยว ระบบรองรับน้ำหนัก ระบบเบรก ระบบเชื้อเพลิง ว่ายังใช้งานได้ปกติหรือไม่
 4. ทดสอบประสิทธิภาพการเบรก โดยตรวจสอบอุปกรณ์ทุกชิ้นว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่
 5. ตรวจสอบวัดโคมไฟหน้า ทิศทางเบี่ยงเบนของลำแสง และตรวจวัดค่าความเข้มของแสง
 6. ตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) ของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง
 7. รถยนต์เครื่องยนต์ดีเซล ต้องตรวจควันดำ โดยระบบกระดาษกรองต้องไม่เกินร้อยละ 50 และระบบวัดความทึบแสงต้องไม่เกินร้อยละ 45 Slot
 8. การตรวจวัดเสียง ต้องไม่เกิน 100 เดซิเบล  Slot
ตรวจสภาพรถกับ ตรอ

Check the car condition with the waiting area. Things to know when having to take the car to have a car inspection with the waiting area. Actually, the waiting area is like our annual health check. The car was used to ride hard all along. Sometimes we need to check for our own safety. But all beginners learn to drive Have you ever wondered what the STRO is? And check the car condition with the Royal Thai Police, what should I do? Slot

Troop what is it? Abbreviated from the Private Vehicle Inspection Center, which is a vehicle condition examination center authorized by the Department of Land Transport to perform a vehicle inspection before the annual registration renewal. However, vehicles requiring vehicle inspection prior to registration must have a service life of more than 7 years, be it a car or a motorcycle. Slot

Check the square. What do I need to prepare? ?

Vehicle registration book (Green book / Blue book) Slot

Vehicle that you want to inspect the vehicle Slot

Owner of the carSlot

Money to pay for the inspection Slot

Sq. What to check?

 1. Check the correctness of the vehicle information such as license plate, car style, car body number, engine number. Etc. Slot
 2. Check the body color, safety equipment, electrical equipment, steering wheel, wipers to see if they are still in normal use. Slot
 3. Check the steering system. Weight support system, brake system, fuel system. That it still works normally or not Slot
 4. Test braking performance By checking every piece of equipment that is in good condition or not. Slot
 5. Check measurement of headlamps. Beam deflection direction
 6. Measurement of carbon monoxide (CO) and hydrocarbon (HC) gas of passenger cars up to 7 seats Slot
 7. Diesel engine cars. Black smoke must be checked The filter paper system must not exceed 50 percent and the opacity measurement system must not exceed percent. 45
 8. Sound measurement must not exceed 100 decibels. Slot

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google / Slot

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<< / Slot