ทำความรู้จักกับE85

ทำความรู้จักกับE85 เชื้อเพลิงทดแทนจากเอทานอล หรือ E85 
น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีตัวอักษร E นำหน้า หมายถึง การผสมผสานระหว่างน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินและเอทานอล หรืออีกชื่อหนึ่งที่เรียกกันว่า แก๊สโซฮอล์ สำหรับตัวเลขที่ต่อท้าย หมายถึง ปริมาณเอทานอลที่ผสมอยู่ เช่น E85 มีส่วนผสมของเอทานอล 85% และน้ำมันเชื้อเพลิงอีก 15% ในขณะที่ E10 มีเอทานอล 10% ผสมกับน้ำมันเบนซิน 90% เช่นเดียวกับ E20 ที่มีเอทานอล 20% และเบนซินอีก 80%

ทำความรู้จักกับE85

ประเทศไทยขายน้ำมันแก๊สโซฮอล์มาตั้งแต่ปี 2544 โดยใช้เอทานอลผสม E10 ในประเทศอื่น ๆ มีการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงทางเลือกที่ประหยัดพลังงานอย่างกว้างขวาง ได้แก่ ออสเตรเลียบราซิล แคนาดาสหรัฐอเมริกาและยุโรปในบางประเทศ ที่เล็งเห็นถึงประโยชน์ของเชื้อเพลิงเอทานอล ทำความรู้จักกับE85

ความจริงแล้ว เชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ 95 ก็คือเชื้อเพลิง E10 ท่ีผสมกับน้ำมันออกเทน 95 ขณะที่ แก๊สโซฮอล์ 91 นั้นมีราคาขายที่ถูกกว่า เนื่องจากมีออกเทนน้อยกว่า

ซึ่งเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ 91 ก็คือเชื้อเพลิงเบนซินแบบ 95 ที่ผสมกับเอทานอล เพียงแต่ออกเทนของแก๊สโซฮอล์ 91 นั้นน้อยกว่าออกเทนของแก๊สโซฮอล์ 95 นั่นเอง

ทำความรู้จักกับE85

วัตถุดิบดังกล่าว ได้แก่ อ้อยมันสำปะหลังเมล็ดข้าวบาร์เลย์มันเทศดอกทานตะวันข้าวสาลีและชีวมวลอื่น ๆ เนื่องจากอ้อยและมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเอทานอลในประเทศไทยปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูกอ้อย 8 ล้านไร่และพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง 8 ล้านไร่

เอทานอลมีออกซิเจนมากกว่าน้ำมันเบนซินประมาณ 30% ผลลัพธ์ที่ได้คือการเผาไหม้ที่สะอาดและหมดจด โดยทั่วไปเชื้อเพลิง E85 จะลดการปล่อย CO2 ได้ประมาณ 20% ในขณะที่มลพิษอื่น ๆ เช่นคาร์บอนมอนอกไซด์โดยทั่วไปมักพบได้น้อยกว่า ไนตรัสออกไซด์และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์จะมีปริมาณลดลงอย่างมากเช่นกัน

Get to know the E85 Alternative fuel from ethanol or E85
Fuel with the letter E preceded by a combination of gasoline and ethanol. Also known as gasohol, the following numbers refer to the amount of ethanol in the mix.For example, E85 contains 85% ethanol and 15% fuel, while E10 has 10% ethanol is mixed with 90% gasoline, as well as E20 with 20% ethanol and 80% benzene.

Thailand has been selling gasohol since 2001, using ethanol blended E10. In other countries, the use of energy-efficient alternative fuels is widely promoted: Australia, Brazil. Canada, the United States, and Europe in some countries. That foresaw the benefits of ethanol fuel Get to know E85

The truth is Gasohol 95 is E10 mixed with 95 octane fuel, while gasohol 91 is cheaper. As it has less octane.

The fuel gasohol 91 is the gasoline type 95 blended with ethanol. Just the octane of gasohol 91 is less than that of gasohol 95.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google / สล็อ