ตรวจสภาพรถยนต์ต้องทำอย่างไรบ้าง จริงๆแล้ว การตรวจตรอ. ก็เหมือนการตรวจสุขภาพประจำปีของเรานั่นเอง รถยนต์ถูกขัยขี่ใช้หนักมาตลอด นานๆเข้าก็ต้องเช็คกันบ้างเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเอง แต่มือใหม่หัดขับทุกท่าน เคยสงสัยกันไหมว่า ตรอ. คืออะไร ? แล้วตรวจสภาพรถยนต์กับ ตรอ. ต้องทำอย่างไรบ้าง วันนี้เรามีคำตอบมาฝากกันครับ

ตรวจสภาพรถยนต์ต้องทำอย่างไรบ้าง

ตรอ. คืออะไร ?

     ตรอ. ย่อมาจาก สถานตรวจสภาพรถเอกชน ซึ่งก็คือ ศูนย์ตรวจสอบสภาพรถที่ได้รับการอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกให้สามารถดำเนินการตรวจสอบสภาพรถก่อนที่จะทำการต่อทะเบียนประจำปีใหม่ได้ ทั้งนี้รถที่จำเป็นต้องตรวจสอบสภาพรถก่อนที่จะต่อทะเบียน จะต้องมีอายุการใช้งานเกินกว่า 7 ปีขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถจักยานยนต์ก็ตาม

ตรวจ ตรอ. ต้องเตรียมอะไรบ้าง ?

เล่มทะเบียนรถ (เล่มมอเตอร์ไซค์สีเขียว / เล่มรถสีน้ำเงิน)
รถที่ต้องการตรวจ
เจ้าของรถ
เงินจ่ายค่าตรวจ

ตรวจสภาพรถราคาเท่าไหร่ ?

รถยนต์น้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 1,600 กิโลกรัม คิดค่าบริการ 150 บาท/คัน รถยนต์น้ำหนักรถเปล่าเกิน 1,600 กิโลกรัม คิดค่าบริการ 250 บาท/คัน รถจักรยานยนต์ คิดค่าบริการ 60 บาท/คัน

ตรอ. ตรวจอะไรบ้าง ?

 1. ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลของรถ เช่น แผ่นป้ายทะเบียนรถ ลักษณะรถ หมายเลขตัวรถ เลขเครื่องยนต์ เป็นต้น
 2. ตรวจสภาพตัวถัง สี อุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัย อุปกรณ์ไฟฟ้า พวงมาลัย ที่ปัดน้ำฝน ว่ายังใช้งานได้ปกติหรือไม่
 3. ตรวจสอบระบบบังคับเลี้ยว ระบบรองรับน้ำหนัก ระบบเบรก ระบบเชื้อเพลิง ว่ายังใช้งานได้ปกติหรือไม่
 4. ทดสอบประสิทธิภาพการเบรก โดยตรวจสอบอุปกรณ์ทุกชิ้นว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่
 5. ตรวจสอบวัดโคมไฟหน้า ทิศทางเบี่ยงเบนของลำแสง และตรวจวัดค่าความเข้มของแสง
 6. ตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) ของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง
 7. รถยนต์เครื่องยนต์ดีเซล ต้องตรวจควันดำ โดยระบบกระดาษกรองต้องไม่เกินร้อยละ 50 และระบบวัดความทึบแสงต้องไม่เกินร้อยละ 45
 8. การตรวจวัดเสียง ต้องไม่เกิน 100 เดซิเบล 
ตรวจสภาพรถยนต์ต้องทำอย่างไรบ้าง

How do I check the car’s condition? Actually, the waiting area is like our annual health check. The car was used to ride hard all along. Sometimes we need to check each other for our own safety. But all beginners learn to drive Have you ever wondered what the STRO is? And check the car condition with the Royal Thai Police, what should I do? Today we have the answer for you.

Sq. What is it?

Sq. It stands for a private vehicle inspection facility which is A vehicle condition examination center that has been authorized by the Department of Land Transport to be able to inspect the condition of the vehicle before renewing the annual registration. However, vehicles that need to check the vehicle condition before the registration Must be over 7 years old, whether it be a car or a motorbike.

Check the square. What do I need to prepare? ?

Car registration book (Green motorcycle book / Blue car book)
The car you want to inspect
car owner
Payment paid

Check the condition of the car, what is the price? ?

A car with an empty weight of not more than 1,600 kilograms, a service charge of 150 baht / vehicle, an empty car weight of more than 1,600 kilograms, a service charge of 250 baht / car, a motorcycle costs 60 baht / car.

Sq. What to check?

 1. Check the correctness of the vehicle information such as license plate, car style, car body number, engine number. Etc.
 2. Check the body color, safety equipment, electrical equipment, steering wheel, wipers to see if they are still in good working condition.
 3. Check the steering system. Weight support system, brake system, fuel system. That it still works normally or not
 4. Test braking performance By checking every piece of equipment that is in good condition or not.
 5. Check measurement of headlamps. Beam deflection direction
 6. Measurement of carbon monoxide (CO) and hydrocarbon (HC) gas of passenger cars up to 7 seats.
 7. Diesel engine cars. Black smoke must be checked The filter paper system must not exceed 50 percent and the opacity measurement system must not exceed percent. 45
 8. Sound measurement must not exceed 100 decibels.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google / UFABET8282

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<< / UFABET8282