จำให้มั่น ชื่อน้ำมันดีเซล – ดีเซล B7 มาตรฐานใหม่ของผู้ใช้รถที่ไม่ควรมองข้าม

จำให้มั่น ชื่อน้ำมันดีเซล – ดีเซล B7 มาตรฐานใหม่ของผู้ใช้รถที่ไม่ควรมองข้าม วันนี้ (1 ตุลาคม) เป็นวันที่กรมธุรกิจพลังงาน ได้ประกาศบังคับเปลี่ยนชื่อดีเซลในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ได้แก่ น้ำมันดีเซลธรรมดา เปลี่ยนเป็นน้ำมันดีเซล บี 7 (Diesel B7) เพื่อให้เป็นเชื้อเพลิงทางเลือก ส่วนน้ำมันดีเซล บี 10 (Diesel B10) ก็จะเปลี่ยนเป็นน้ำมันดีเซล ที่จะเป็นน้ำมันดีเซลมาตรฐานในตลาดไทย

ถือได้ว่าเป็นข่าวที่ให้ความสนใจไม่น้อยทีเดียวสำหรับการประกาศเปลี่ยนชื่อน้ำมันดีเซลเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ควบคู่กับค่ายรถเริ่มประชาสัมพันธ์ระบุข้อมูลรุ่นรถที่รองรับน้ำมันดีเซล บี 10 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับลูกค้าที่ซื้อรถใหม่

และในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาสถานีปั๊มน้ำมันทั่วไทยก็เริ่มปรับเปลี่ยนชื่อน้ำมัน พร้อมกับการสร้างความเข้าใจแก่พนักงานที่เกี่ยวข้องด้านธุรกิจพลังงานจนถึงพนักงานปั๊มน้ำมัน ควบคู่กับการจัดทำเอกสาร ข้อมูลประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่มรถยนต์ดีเซลที่ลูกค้าใช้งาน ที่จะส่งผลต่อการเลือกประเภทน้ำมัน โดยเฉพาะผู้ใช้รถยนต์รุ่นเก่า

โดยในประเทศไทย ได้จัดจำหน่ายกลุ่มน้ำมันดีเซลหลัก ๆ ด้วยกัน 3 แบบ ตามเกณฑ์ปริมาณผสมไบโอดีเซล และประเภทรถยนต์ที่รองรับในปัจจุบัน ได้แก่

  • น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา สัดส่วนไบโอดีเซล 10% รองรับรถยนต์ดีเซลที่ผลิตตั้งแต่ปี 2010 เป็นต้นไป
  • น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 สัดส่วนไบโอดีเซล 7%  รองรับรถยนต์ดีเซลรุ่นเก่า และรถยุโรป
  • น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 20 สัดส่วนไบโอดีเซล 20%  รองรับรถยนต์ดีเซลขนาดใหญ่ เช่น รถบรรทุก
จำให้มั่น ชื่อน้ำมันดีเซล – ดีเซล B7

Keep in mind the name of diesel fuel – diesel B7, a new standard for vehicle users that should not be overlooked. Today (October 1) is the day of the Department of Energy Business. Has officially announced the force to change the diesel name in Thailand Include Normal Diesel . Replace with Diesel B7 (Diesel B7) as an alternative fuel. The Diesel B10 (Diesel B10) will be replaced with Diesel which is the standard diesel fuel in the Thai market.

This is the news of the announcement of a diesel name change in May. Along with the carmakers, the company began to announce information on vehicle models that support B10 diesel fuel in order to prepare for customers who buy new cars.

And during the past September, gas stations across Thailand began to change their names. Along with creating understanding for employees involved in the energy business up to gas station personnel Along with the preparation of documents Public relations information to create understanding for consumers Especially the diesel cars that customers use That will affect the selection of oil type. Especially those who use older cars.

In Thailand We distribute 3 main diesel fuel groups according to the biodiesel mix quantity criteria. And the types of cars currently supported are:


Atmosphere Normal speed diesel 10% biodiesel ratio, supporting diesel vehicles manufactured from 2010 onwards < display B7 speed diesel 7% biodiesel proportion, supporting older diesel vehicles And European cars < somewhere B20 speed diesel 20% biodiesel ratio, supporting large diesel vehicles such as trucks

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google /

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<<