ระบบปัดนํ้าฝนและน้ำฉีดล้างกระจก

ระบบปัดนํ้าฝนและน้ำฉีดล้างกระจก ทุกวันนี้รถยนต์รุ่นใหม่จะมีระบบไฟฟ้ามาตรฐานที่มาพร้อมกับรถยนต์ทุกคันไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ปัดน้ำฝนและน้ำยาล้างกระจกหน้ารถ UFA1668

ยังมีการเพิ่มอุปกรณ์ในการขับขี่ให้กับรถอีกมากมายเช่นล็อคประตูรถอัตโนมัติ ระบบปิดกระจกไฟฟ้าระบบปรับกระจกมองข้างรถยนต์ไฟฟ้าและเข็มขัดนิรภัยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมด้วยไฟฟ้า ฯลฯ ระบบไฟอำนวยความสะดวก

ระบบปัดน้ำฝนและเครื่องซักผ้าเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่จำเป็นที่สุดสำหรับรถยนต์ เนื่องจากในช่วงฤดูฝนรถยนต์ที่วิ่งบนถนนโดยไม่มีระบบเช็ดอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ ปัจจุบันระบบปัดน้ำฝนและน้ำล้างกระจกหน้าได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยนำระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาควบคุมการทำงานเพื่อให้ผู้ขับขี่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น. ระบบปัดน้ำฝนมี 3 ประเภทที่ใช้ร่วมกัน

ระบบปัดนํ้าฝนและน้ำฉีดล้างกระจก

มอเตอร์ปัดน้ำฝน 1 สปีดจะถูกถ่ายโอนไปยังขาจานและผ่านก้านสูบไปยังใบปัดน้ำฝนด้านซ้ายและขวา แต่หมุนด้วยความเร็วเดียวปัจจุบันใช้กับรถยนต์เฉพาะกระจกหลังของรถการทำงานของระบบปัดนํ้าฝนแบบ 1 ความเร็วมีดังนี้ UFA1668

เมื่อสวิตช์ปัดน้ำฝนอยู่ในตำแหน่ง ON กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่จะไหลผ่านมอเตอร์ปัดน้ำฝนมอเตอร์ปัดน้ำฝนจะหมุนและส่งกำลังไปยังเฟืองขับ ขาจานแกนขับและจุดหมุนของใบปัดน้ำฝนมีสวิตช์ลูกเบี้ยว (สวิตช์ลูกเบี้ยว) ที่จะทำหน้าที่กำจัดการบิดของใบปัดน้ำฝนไปมา และกลับสู่ตำแหน่งเดิมเมื่อปิดสวิตช์ปัดน้ำฝนดังแสดงในรูปที่ 9.1 และรูปที่ 9.2

ระบบปัดนํ้าฝนแบบ 2 ความเร็ว
ระบบปัดน้ำฝน 2 สปีดเป็นประเภทที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันและอุปกรณ์ภายในของมอเตอร์ปัดน้ำฝน 2 สปีดนี้แตกต่างจากมอเตอร์ของระบบปัดน้ำฝน 1 สปีด

มอเตอร์ปัดน้ำฝนเป็นมอเตอร์ที่ใช้แม่เหล็กถาวรเพื่อสร้างสนามแม่เหล็ก และมอเตอร์ปัดน้ำฝนจะทำงานโดยรับกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ผ่านแปรงทำให้มอเตอร์ขับเคลื่อน

มอเตอร์ปัดน้ำฝนภายในประกอบด้วยมอเตอร์และเฟืองขับซึ่งจะทำให้ความเร็วของมอเตอร์ช้าลง และจะมีแปรงคาร์บอน 3 อันคือแปรงคาร์บอนความเร็วต่ำ แปรงถ่านความเร็วสูงและแปรงถ่านแบบกราวด์ดังรูป 9.3


รูปที่ 9.3 ภาพตัดแสดงส่วนประกอบต่างๆ ของมอเตอร์และตำแหน่งของแปรงถ่าน

สวิตช์ลูกเบี้ยวเป็นส่วนหนึ่งของมอเตอร์ปัดน้ำฝน 2 สปีด ทำหน้าที่เป็นสวิตช์ที่เชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าไปยังมอเตอร์และทำให้มอเตอร์หยุดทำงานโดยที่ใบปัดน้ำฝนจะกลับคืนสู่ตำแหน่งเดิม (ด้านล่างของกระจก) ในมอเตอร์มีแผ่นหน้าทองคำขาว 3 แผ่นติดอยู่กับตัวเรือนมอเตอร์พร้อมฉนวนและสัมผัสกับสวิตช์ลูกเบี้ยวเสมอดังแสดงในรูปที่ 9.4


รูปที่ 9.4 แคมสวิตช์และหน้าทองขาว 3 ตัว

การทำงานของระบบปัดน้ำฝน 2 สปีดมีดังต่อไปนี้
เมื่อดึงสวิตช์ปัดน้ำฝน (แบบดึง) ในตำแหน่ง Lo กระแสไฟฟ้าจะไหลจากขั้ว Bat ผ่านสวิตช์ปัดน้ำฝนไปยังขั้วมอเตอร์และออกผ่านขั้ว B3 ลงกราวด์ทำให้มอเตอร์ทำงานด้วยความเร็วต่ำดังที่แสดงใน รูปที่ 9.5.


รูปที่ 9.5 เมื่อดึงสวิตช์ในตำแหน่ง Lo
เมื่อดึงสวิตช์ปัดนํ้าฝนไปในตำแหน่ง Hi กระแสไฟฟ้าจะไหลจากขั้ว Bat ผ่านสวิตช์ปัดน้ำฝนเข้าขั้ว B2 ของมอเตอร์และออกทางขั้ว B3 ลงกราวด์ เกิดการเปลี่ยนแปลงเส้นแรงแม่เหล็กภายในตัวมอเตอร์มากขึ้น ทำให้มอเตอร์ทำงานที่ความเร็วสูงดังรูปที่ 9.6 UFA1668


รูปที่ 9.6 เมื่อดึงสวิตช์ในตำแหน่ง Hi
เมื่อกดสวิตช์ปัดนํ้าฝนเข้าไปจนสุดในตำแหน่ง OFF มอเตอร์ปัดนํ้าฝนยังคงทำงานอยู่ในจังหวะ Lo เมื่อแคมสวิตช์ยังต่อวงจรขั้ว Bat กับขั้ว S โดยยังมีกระแสไฟฟ้าไหลจากแบตเตอรี่ผ่านแคมสวิตช์ ไปยังขั้ว S เข้ามอเตอร์ทางขั้ว B1  ออกขั้ว B3 ลงกราวด์ดังรูปที่ 9.7

When the wiper switch is pressed all the way in to the OFF position, the wiper motor continues to operate in a Lo stroke when the cam switch is still connected to the Bat-pole circuit to the S-pole, with current flowing from the battery through the cam switch to the S-terminal. Motor on terminal B1, exit terminal B3 to ground as shown in Figure 9.7.


รูปที่ 9.7 เมื่อปิดสวิตช์ปัดน้ำฝนและมอเตอร์ปัดน้ำฝนยังทำงานอยู่
และเมื่อแคมสวิตช์เลื่อนมาในตำแหน่งเปิดทำให้ขั้ว Bat และขั้ว S ถูกตัดวงจรกระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหลได้ และขณะเดียวกันแคมสวิตช์จะต่อขั้ว S เข้ากับขั้ว E มอเตอร์ปัดน้ำฝนจะเกิดการลัดวงจรทำให้เกิดแรงไฟฟ้าเบรก มอเตอร์ปัดนํ้าฝนหยุดหมุนในตำแหน่งที่ใบปัดนํ้าฝนหยุดในตำแหน่งปกติ ดังรูปที่ 9.8 รูปที่ 9.9 และรูปที่ 9.10 แสดงให้เห็นสวิตช์ที่ติดตั้งพวงมาลัย และสวิตช์ปัดนํ้าฝนแบบดึง

And when the cam switch comes in the open position, the Bat terminal and the S terminal are cut off, the current cannot flow. And at the same time the cam switch is connected to terminal S to terminal E, the wiper motor will short-circuit, causing the braking voltage. The wiper motor stops rotating in the position where the wiper blades stop in their normal position. Figure 9.8, Figure 9.9 and Figure 9.10 show the steering wheel-mounted switch. And pull-type wiper switch UFA1668

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google /UFA1668

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<<