ทำสีรถ และระบบสีต่างๆ

ทำสีรถ และระบบสีต่างๆเลือกสีอย่างไรให้ได้สีรถยนต์อยู่ทนอยู่นานไม่ซีด

สำหรับคนที่ใช้รถมาหลายปี ต้องมีฝ่าฝนโดนแดดหรือขับชนกันมาบ้าง จนมีรอยแตก รอยปริ ที่ทำให้สีรถหลุดลอกออกไป กลายเป็นรถไม่น่ามอง คงมีความคิดอยากเปลี่ยนโฉมรถคู่ใจให้ดูใหม่ เช่น การทำสีรถ ไม่ว่าจะเฉพาะจุดหรือทำสีใหม่รอบคัน แต่อาจกังวลว่า ทำสีรถใหม่จะอยู่ได้นานแค่ไหน แล้วจะได้สีเดียวกับสีเดิมหรือไม่

สีรถที่เราทำมาใหม่จะอยู่ได้นานแค่ไหน? ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของสีวิธีการทำความสะอาดสีแลคเกอร์สี แต่โดยทั่วไปแล้วจะอยู่ได้นานถึง 5 ปีซึ่งการทำสีใหม่ที่อู่ทำสีทั่วไปจะไม่ทำสีรถใหม่จากโรงงานเนื่องจากระบบทำสี ที่ต่างกัน

 โดยทั่วไปการทำสีรถจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทประเภท 1K, แบบ 2K และแบบ OEM สำคัญ
 1. 1K หรือสี 1 Komponent จะประกอบด้วยตัวสีเพียงอย่างเดียว แต่หากนำมาใช้จะผสมกับตัวทำ (ทินเนอร์) ก่อนเพื่อความสะดวกในการพ่นสีหลังพ่นแล้วตัวจะออกไปทิ้ง แต่ตัว สีที่แห้งแล้วซึ่งตัวสี 1K มีทั้งแบบสีแห้งเร็วและแห้งขึ้นอยู่กับชนิดของสี 1K ได้แก่
  1.1 สี 1K ซินเทติกอีนาเมลหรือสีน้ำมันเป็นสี 1K แบบแห้งตัวช้าโดยจะทำกับลมในอากาศแล้วสีแห้งไป
  1.2 สี 1K ไนโตรเซลลูโลสเป็นสี 1K แบบแห้งตัวเร็วโดยตัวทำค (ทินเดอร์) จะถ่อยตัวทำให้สีแห้งเร็ว
  1.3 สี 1K อะคริลิคเป็นสี 1K แบบแห้งตัวเร็วโดยตัวทำค (ทินเดอร์) จะทำตัวให้สีแห้งเร็ว

2. 2K หรือ สี 2 Komponent จะเป็นระบบแบบสีแห้งช้า และมีแตกต่างจากสีแบบ 1K ตรงที่มีองค์ประกอบที่ 2 คือ สารเร่งปฎิกริยา ไม่ว่าจะเป็น Hard หรือ Activator ซึ่งจำเป็นต้องผสมทั้ง 2 องค์ประกอบอย่างสมส่วนและลงตัว และสี 2K ยังได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับการพ่นสีรถใหม่ เพราะ มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อม และให้คุณสมบัติเทียบเคียงกับสี OEM ที่มีจากโรงงานมากที่สุด

3. สี OEM หรือที่เขาเรียกว่า สีอบ คือสีที่ใช้ในโรงงานประกอบรถยนต์ สีชนิดนี้จะแห้งตัวโดยการการอบที่อุณหภูมิสูงประมาณ 120-160 องศาเซลเซียส จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสีอบ สี OEM เป็นสีที่มีคุณภาพดีมาก โดยมีคุณสมบัติดังนี้

 • มีความแข็งแรงของชั้นฟิล์มสีสูง 
 • มีความทนทานต่อตัวทำละลายเช่นทินเนอร์ หรือน้ำมันเบนซินและดีเซลได้ดีมาก 
 • ทนทานต่อสารเคมีต่างๆ เช่น น้ำมันเบรก ได้ดี 
 • ทนทานต่อแสงแดดได้ดี จึงไม่ซีดจางง่าย
 • มีความคงทนสูงและคงสภาพเดิมได้นานมาก
 • มีความเงาในเนื้อสีที่ดี 

     ทำไมการพ่นสีรถยนต์ในอู่หรือศูนย์ซ่อมสีทั่วไป ถึงไม่ใช่สี OEM นั่นก็เพราะสี OEM จะต้องอบที่อุณหภูมิสูงมาก ซึ่งอู่หรือศูนย์ไม่สามารถทำได้ ส่วนใหญ่จึงใช้สี 2K ที่มีคุณสมบัติเทียบเคียงกับสี OEM

ทำสีรถ และระบบสีต่างๆ

Paint the car and paint systems

How to choose a color to get a car color that lasts for a long time
For people who have used the car for many years Must have been through the rain, hit the sun, or have driven some collisions until there are cracks, cracks that cause the paint to peel off. Became an unsightly car Probably have an idea of ​​wanting to change the look of the car to look like a new one, such as painting

How long will the paint of our new cars last? Depending on the properties of the paint, cleaning method, color lacquer paint But generally it will last up to 5 years. The new paint at the general paint shop will not do the new factory paint due to the different paint system.

Car painting is generally divided into 3 types: 1K type, 2K type and OEM key type.
1K or 1 Komponent is composed of only one color. But if used, it will be mixed with a paint (thinner) first for the convenience of spraying paint.After spraying, the body will leave, but the paint has already dried up, which 1K paint has both quick drying and drier. Depending on the type of 1K color, including

 1. 2K or 2 Komponent is a slow drying system. And it is different from 1K paint in that there is a second component, either hard or activator, which needs to mix both components properly and properly, and 2K is also the most popular for Spray the new car because it is resistant to the environment. And it provides properties that are most comparable to factory OEM colors.
 2. OEM paint, also known as baking paint, is paint used in car assembly plants. This type of paint is cured by baking at a high temperature of about 120-160 ° C, so it is also known as baking paint. OEM paint is a very good quality paint. With the following features

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google
สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<<

การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง มีความสำคัญมากเพราะเป็นเหมือนเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงเครื่องยนต์ให้ทำงานได้ดี เราควรใส่ใจกับการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเมื่อใดและอย่างไรควรทำอย่างไรการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของรถยนต์โดยปกติแล้วการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเมื่อรถวิ่งไปถึงระยะทาง 8,000 – 10,000 กม. หรือทุกๆ 6 เดือนไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องจากปิโตรเลียม กึ่งสังเคราะห์หรือสังเคราะห์ แต่ขึ้นอยู่กับการใช้งานของรถด้วยเช่นกันหากใช้รถบ่อย ๆ อาจเปลี่ยนได้ทุก ๆ 5,000 กิโลเมตรหรือทุก ๆ 3 เดือน

ดังนั้นจึงควรพิจารณาระยะการขับขี่ ร่วมกับช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง
รถทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้บ่อย มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเช่นกัน เพราะน้ำมันเครื่องจะทำปฏิกิริยากับอากาศทำให้มันเสื่อมสภาพอย่างต่อเนื่องยังขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของแต่ละภูมิประเทศอีกด้วย ตัวอย่างเช่นหากอากาศหนาวทำให้

รถสตาร์ทยาก ในระหว่างที่เราค่อยๆสตาร์ทรถ การเผาไหม้ยังไม่สมบูรณ์พอ การทำให้เกิดคราบน้ำมันที่เกิดจากการไม่ถูกเผาไหม้อย่างสมบูรณ์อาจผสมกับน้ำมันเครื่องซึ่งทำให้น้ำมันเปลี่ยนไปควรเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่องควบคู่กับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เพื่อช่วยให้น้ำมันเครื่องใหม่ถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเราควรตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องเป็นประจำ เพื่อให้รถยนต์ของเรามีประสิทธิภาพในการใช้งานเป็นเวลานาน

การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

Oil change It is very important because it is like the blood vessels that nourish the engine to work well. We should pay attention to when and how to change the oil. How to change the oil to help extend the life of the car. Normally, changing the oil when the car runs to 8,000 – 10,000 km or every 6 months. Whether motor oil from petroleum Semi-synthetic or synthetic But also depends on the use of the car. If used frequently, it can be changed every 5,000 kilometers or every 3 months.

Therefore, the driving distance should be considered Together with the time of change.
The car is left unused often. It is necessary to change the engine oil as well. Because the engine oil will react with the air causing it to deteriorate continuously, it also depends on the weather conditions of each terrain as well. For example, if cold weather causes

The car is difficult to start. While we slowly start the car The burning is not complete enough. Oil stains caused by not burning completely may mix with engine oil, which causes the oil to change. The oil filter should be changed together with the oil change. To help the new engine oil be used more efficiently, we should check the oil level regularly. For our cars to be effective for a long time.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google
สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<<

Yamaha YZF-R6

Yamaha YZF-R6 Super Sport Bike Class 600 CC Bigbike ที่ได้รับการออกแบบและออกแบบให้ดูทันสมัยสวยงามและคล้ายกับพี่ใหญ่อย่าง “YZF-R1” R 6 2017 ถือเป็นการพัฒนา ขยายจากเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ได้ปรับปรุงการควบคุมหลักการอากาศพลศาสตร์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตำแหน่งนั่งที่สามารถขับได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น

รถจักรยานยนต์นานาชาติเยอรมนีและที่งานบางกอกมอเตอร์โชว์ครั้งที่ 38 ยามาฮ่าได้ประกาศเปิดตัวยามาฮ่า R6 อย่างเป็นทางการในราคา 549,000 บาท ในเวลานั้นเป็นที่รู้จักกันในชื่อคลาส 600 ซีซีที่ดุร้ายในเรื่องของเครื่องยนต์และราคาจริง

เป็น บิ๊กไบค์ ที่โดดเด่นเป็นอย่างมาก ด้วยไฟหน้าคู่แบบใหม่ ใช้ไฟเป็นแบบ LED ไฟเลี้ยวหน้าอยู่ตรงกระจกทั้งสองข้าง โดดเด่นเป็นอย่างมากใช้ไฟเป็นแบบ LED ทั้งไฟหน้าและไฟท้าย ส่วนท้ายถูกออกแบบให้เป็น “แอร์โรไดนามิค” ระบบกันสะเทือนด้านหน้าแบบ Up-side Down 43 มม. ของ KAYABA

ปรับตั้งค่าได้แบบเดียวกับ R1 ล้อหน้าเป็นแบบล้ออัลลอยลาย 5 ก้าน ขนาด 17 นิ้ว ยางหน้าขนาด 120/70 ZR 17 ระบบเบรกหน้าเป็นแบบ ดิสก์คู่ขนาด 320 มม. ปั้มเบรค 4 ลูกสูบ Monoblock ของ BREMBO 

เครื่องยนต์ 4 สูบเรียง 4 จังหวะ DOHC 16 วาล์ว ไททาเนี่ยม ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ ระบบเกียร์ธรรมดาแบบ 6 สปีด กำลังเครื่องยนต์ที่ได้ 87.1 kW 118.4 แรงม้า ที่ 14,500 รอบ/นาที แรงบิด 65.7 นิวตันเมตร ที่ 10,500 รอบ/นาที ระบบจ่ายเชื้อเพลิงแบบหัวฉีดอิเล็กทรอนิคส์ อัตราส่วนการอัดของเครื่องยนต์ 13.1 : 1

มีระบบจุดระเบิดแบบ (TCI) Transistor Controlled lgnition หน้าปัดเรือนไมล์เป็นแบบดิจิตอล ผสานกับแบบอนาล็อก แสดงผลระดับความเร็ว ระดับเกียร์ ระดับความร้อน และโหมดต่างๆ ส่วนวัดรอบเครื่องยนต์เป็นแบบอนาล็อก สามารถปรับโช้คได้เต็มรูปแบบ 

Yamaha YZF-R6
Yamaha YZF-R6

Yamaha YZF-R6 Super Sport Bike Class 600 CC Bigbike that has been designed and designed to look modern, beautiful and similar to the big brother “YZF-R1” R 6 2017 is considered a development. Expanded from the previous version, electronically improved aerodynamic control, a more comfortable sitting position

that can be driven more comfortably. This R 6 2017, officially released at At the 38th Bangkok Motor Show, Yamaha announced the official launch of the Yamaha R6 at a price of 549,000 baht. At that time it was known as the fierce 600cc class of engines and Real price

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google
สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<<

เทคนิคง่ายๆการล้างแอร์รถยนต์

วันนี้เรามานำเสนอ เทคนิคง่ายๆการล้างแอร์รถยนต์ ประเทศไทยของเราเริ่มที่จะเข้าหน้าร้อนแล้ว และเมื่อเราใช้รถในตอนกลางวัน ถ้าหากเกิดเหตุการณ์แอร์ไม่เย็นเราจะทำยังไง หรือจอดรถกลางแดดแล้วแอร์ไม่เย็น มาดูกันเลยค่ะ

เทคนิคง่ายๆการล้างแอร์รถยนต์
เทคนิคง่ายๆการล้างแอร์รถยนต์
 1. ล้างตู้แอร์แบบถอดตู้
  เริ่มต้นด้วยการขันน็อตใต้คอนโซล จากนั้นถอดน็อตพัดลมของเครื่องปรับอากาศและปลั๊กสายไฟจากนั้นนำแอร์และตู้พัดลมออกและนำเครื่องระเหยออกไปล้างในมุมต่าง ๆ ด้วยวิธีนี้ต้องเพิ่มเครื่องปรับอากาศอีกครั้ง เปลี่ยนเครื่องเป่าเป็นวาล์วความดัน
 2. ล้างแอร์แบบไม่ถอดตู้
  โดยการฉีดโฟมเพื่อทำความสะอาดคอยล์อากาศตลอดรอให้โฟมละลายประมาณ 15-20 นาทีและอาจใช้แปรงสีฟันแปรงปัดฝุ่นที่เหลืออยู่ออก จากนั้นฉีดน้ำเพื่อทำความสะอาดในขั้นตอนสุดท้ายวิธีนี้เหมาะสำหรับรถรุ่นใหม่
 3. ฉีดสเปรย์ทำความสะอาดกล่องแอร์ วิธีนี้ไม่จำเป็นต้องรื้อแอร์ ใช้น้ำยาทำความสะอาดสเปรย์ฉีดให้ทั่วเครื่องระเหยทิ้งไว้ 30 นาทีจนโฟมละลายจากนั้นคราบจะค่อยๆไหลออกมาด้วยน้ำในอากาศผ่านท่อระบายน้ำ
เทคนิคง่ายๆการล้างแอร์รถยนต์

Today we present Simple techniques to clean the car’s air. Our Thailand is starting to enter the hot season. And when we use the car during the day If the air conditioner doesn’t cool, what should we do? Or parked in the sun and the air conditioner is not cold. Let’s see

Simple techniques to clean the car’s air conditioner
 1. Clear the removable air box
  Begin by screwing under the console. Then, unplug the air conditioner’s fan nut and power cable plug, then remove the air conditioner and fan cabinet and remove the evaporator for washing at different angles. In this way, the air conditioner must be added again. Change the dryer into a pressure valve.
 2. Clean the air without removing the cabinet
  by spraying foam to clean the air coil, waiting for the foam to dissolve for 15-20 minutes and May use a toothbrush to brush off the remaining dust Then spray the water for final cleaning. This method is suitable for new car models.
 3. Spray the air box cleaner. This method does not need to dismantle the air conditioner. Use the cleaning solution, spray all over the evaporator, leave for 30 minutes until the foam dissolves, then the stain will gradually flow with the water in the air through the drain.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google
สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<<

วิธีการดูแลใส้กรองอากาศด้วยตัวเอง

วิธีการดูแลใส้กรองอากาศด้วยตัวเอง ตัวกรองอากาศมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อให้พอดีกับเครื่องยนต์โดยไม่ต้องกังวล เราทำความสะอาดสิ่งเหล่านี้เพื่อลดประสิทธิภาพของตัวกรองอากาศและทำให้เกิดความผิดปกติ วันนี้เราเลยมาพร้อมกับวิธีดูแลไส้กรองอากาศรถยนต์ และ การทำความสะอาดไส้กรองอากาศรถยนต์ ด้วยตัวเองง่ายๆมาฝากกันครับ

วิธีการดูแลใส้กรองอากาศด้วยตัวเอง
วิธีการดูแลใส้กรองอากาศด้วยตัวเอง

1.นำกรองอากาศออกมาจากหม้อกรอง
2.นำแปรงที่เตรียมไว้ ปัดฝุ่น สิ่งสกปรก ออกจากกรองอากาศให้หมด
3. หากต้องการล้างทำความสะอาด จะใช้สำหรับไส้กรองที่เป็นแบบผ้า หรือ ใยสังเคราะห์ ไม่ควรนำไส้กรองแบบกระดาษมาล้างทำความสะอาด
4. ฉีดน้ำยาล้างกรองอากาศ หรือ น้ำยาล้างจาน ฉีดทั่วทั่วกรองอากาศ จากนั้นปล่อยไว้
5. เมื่อล้างด้วยน้ำสะอาดเรียบร้อยแล้ว ให้นำไปตากแดดให้แห้ง ย้ำว่าต้องแห้งจนไม่มี ละอองน้ำอยู่
6.หากมีน้ำยาเคลือบกรองอากาศก็สามารถนำออกมาพ่นให้ทั่วได้เลย โดยทิ้งไว้ให้แห้งอีกครั้ง

อายุการใช้งานของไส้กรองอากาศสั้นหรือยาว ขึ้นอยู่กับการใช้งานของผู้ใช้รถแต่ละคน โดยทั่วไปตารางเวลาการเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศจะต้องเปลี่ยนทุก ๆ 20,000-40,000 กม. เราควรถอดแผ่นกรองเพื่อตรวจสอบ แต่ระวังอย่าดึงด้วยความรุนแรงต้องแกะช้าๆและนอกจากนี้เพื่อให้รถพร้อมใช้เสมอ

How to clean the air filter

1. Remove the air filter from the filter pot. 2. Remove the dust brush from the air filter.
3. If you want to clean it Will be used for filters that are fabric or synthetic fabrics. Paper filters should not be washed and cleaned. 4. Injection of air filter or dishwashing liquid all over the air filter. Then leave.
5. After washing with clean water is complete. To be dried in the sun. Stressing that it must be dry until there is no Water droplets.
6. If there is an air filter coating, it can be sprayed all over By letting it dry again.

The service life of the air filter is short or long. Depending on the usage of each car user. In general, the filter replacement schedule must be changed every 20,000-40,000 km. We should remove the filter for inspection. But be careful not to pull with violence, have to slowly unpack and also to make the car always ready to use.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google
สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<<

10 สิ่งเกี่ยวกับรถยนต์ที่ควรตรวจสอบเป็นนิสัย

10 สิ่งเกี่ยวกับรถยนต์ที่ควรตรวจสอบเป็นนิสัย เชื่อว่าไม่ว่าใครก็คงอยากให้รถสุดรักอยู่กับเราไปนานๆ วันนี้ เลยขอแนะนำเรื่องเกี่ยวกับรถที่ควรเช็คให้เป็นนิสัย ซึ่งนอกจากจะช่วยรักษาอายุการใช้งานแล้ว ยังช่วยให้เราประหยัดเงินค่าบำรุงรักษาและเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนได้อีกด้วย

1. สัญญาณเตือนหน้าปัดทุกครั้งมีความหมาย

สังเกตว่าทุกครั้งที่เราสตาร์ทรถจะมีสัญลักษณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบเครื่องยนต์เข็มขัดนิรภัยน้ำมันเครื่องระดับความร้อนและระดับน้ำมันสัญลักษณ์แต่ละอันมีสีที่แตกต่างกันซึ่งหมายถึงสีเขียว หมายถึงปกติสีเหลืองเป็นคำเตือน แต่ยังคงสามารถใช้งานได้ สีแดงหมายถึงอันตรายหยุดใช้รถและตรวจสอบความผิดปกติทันทีทั้งหมดนี้เป็นพื้นฐาน แต่มันเป็นเรื่องพื้นฐานที่บางคนมองข้ามและตระหนักได้อีกครั้งเมื่อเกิดความเสียหาย

2. ไฟส่องสว่างคือความปลอดภัยทั้งของเราและคนอื่น

ไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณเป็นสิ่งที่เราใช้ทุกครั้งขณะขับขี่ แต่เรามักจะละเลยว่าไฟเหล่านี้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ 100 เปอร์เซ็นต์หรือไม่ไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวหรือไฟเบรกอุปกรณ์เหล่านี้สึกหรอ เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุบนท้องถนน และอุบัติเหตุเป็นสาเหตุของอายุการใช้งานรถยนต์ที่สั้นกว่าที่ควรจะเป็น

3. รถเราก็ต้องการน้ำเหมือนกัน

ไม่ใช่แค่ร่างกายมนุษย์เท่านั้นที่ต้องการน้ำ แต่รถเองก็เช่นกัน ทั้งน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันเบรค น้ำกลั่น น้ำหล่อเย็น เป็นต้น เราต้องหมั่นตรวจเช็คน้ำเหล่านี้ให้เป็นนิสัย เพราะทุกน้ำมีความสำคัญและส่งผลถึงทุกการทำงานของรถที่คุณรัก เสียเวลาตรวจเช็คไม่มากแต่ดีกว่าต้องมาเสียเงิน

4. ถ้าแอร์ไม่เย็นจะเป็นเรื่อง

คิดเกี่ยวกับสภาพอากาศปัจจุบันที่แผดเผาทุกฤดูกาลเช่นนี้ ถ้าวันหนึ่งเครื่องปรับอากาศรถยนต์แตกก็ไม่สนุกแน่นอน ดังนั้นควรระมัดระวังไม่ให้เครื่องฟอกอากาศหมดเพราะนอกจากจะทำให้อากาศร้อนแล้วยังทำให้คอมเพรสเซอร์ทำงานหนักขึ้นและอาจล้มเหลวก่อนกำหนดในที่สุด

5. กระจกเบลอหรือเธอไม่ชัด

อีกสิ่งที่สำคัญคือกระจกในทุกตำแหน่ง ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับวิสัยทัศน์ในการขับขี่ อย่าลืมรักษากระจกให้สะอาด เช็คให้ถูกตำแหน่งกับสายตาเรา เรื่องกระจกนี้ยังรวมไปถึงการตรวจเช็คที่ปัดน้ำฝนให้มั่นใจว่ายังไม่เสื่อมสภาพด้วย

6.ควรเช็คลมยางเป็นประจำ

มีรถยนต์หลายรุ่น ยางมีหลายขนาดและใช้ความกดอากาศต่างกัน สิ่งที่เราควรทำคือตรวจสอบยางเป็นประจำ นอกจากนี้ควรตรวจสอบยางรถยนต์ว่าหายไปหรือไม่ หรือสามารถตั้งค่าได้จนถึงจุดที่หากไม่ได้ยอดเยี่ยมจริงๆต้องเปลี่ยนทุก 2 ปี

7. เลขไมล์บอกอายุรถ

นอกเหนือจากการนับปีที่เราซื้อไปแล้วต้องดูอายุการใช้งานของรถยนต์กี่กิโลเมตรที่เราใช้เพื่อให้เราสามารถนำรถไปตรวจสอบสภาพได้อย่างถูกต้องตามที่กำหนดไว้ยืดอายุการใช้งานของรถยนต์และลดค่าใช้จ่าย การซ่อมรถก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สำคัญหากมีแผนการขายรถอย่าลืมว่าราคาของรถมือสองตอนนี้ขึ้นอยู่กับอายุการใช้งาน

8. ใครขับ คนนั้นเช็ค

ต่อให้คุณมีคนทำงานบ้านที่ดูแลรถให้ แต่เมื่อคนที่ขับรถคือคุณ เพราะฉะนั้นก่อนใช้และระหว่างใช้รถแต่ละครั้งให้สังเกตสภาพรถด้วยว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่า รวมถึงประเมินสภาพตัวเองด้วยว่าอยู่ในสภาพพร้อมขับรถหรือไม่

9. ราคาน้ำมันต้องติดตาม

ราคาน้ำมันมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อชีวิตของเรา เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการใช้รถหลักเป็นเชื้อเพลิงนี้ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลใดที่คุณจะไม่ติดตามราคาน้ำมัน และนอกเหนือจากการดูราคาอย่าลืมตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าชนิดของเชื้อเพลิงที่คุณใช้นั้นเหมาะสำหรับรถของเราเช่นกัน

10. ทำประกันและเสียภาษีไว้อุ่นใจกว่า

รถทุกคันจำเป็นต้องมีประกันรถยนต์ตาม พรบ.เพื่อนำไปเสียภาษี ดังนั้น เราต้องหมั่นตรวจเช็คเสมอว่ารถของเรา ประกันหมดอายุแล้วหรือยัง หรือเสียภาษีตามกำหนดหรือไม่ หากเกิดอุบัติเหตุ จะได้มีประกันในการบรรเทาความเดือดร้อนให้เราได้และไม่ทำผิดกฎหมายจราจรด้วย

10 สิ่งเกี่ยวกับรถยนต์ที่ควรตรวจสอบเป็นนิสัย
10 สิ่งเกี่ยวกับรถยนต์ที่ควรตรวจสอบเป็นนิสัย

10 things about cars that should be checked as a habit Believe that no matter who you would like a beloved car to be with us for a long time today, I would like to recommend a matter about cars that should be checked in habit. Which aside from helping to preserve the service life Can also help us save money on maintenance costs and increase road safety.

1. Alarm every time the dialer has a meaning.

Notice that every time we start the car, there will be various symbols, whether it is the engine system, the safety belt, the engine oil, the heat level and the oil level, each symbol has a different color. Aside, which means green Means normal, yellow is a warning But can still be used Red means danger, stop using the car and immediately check for faults, all of which are fundamental. But it is a fundamental matter that some people overlook and once again realize when it is damaged.

2.Lighting is the safety of both us and others

Illumination and signal lights are what we use every time we drive. But we tend to neglect whether these lights are in 100% usable condition, whether they are front lights, rear lights, turn signals or brake lights. Is the cause of road accidents And accidents are the cause of a shorter car lifetime than it should be.

3. Our cars also need water.

Not just the human body needs water. But the car itself is also Both fuel Engine oil, gear oil, brake fluid, distilled water, coolant etc. We have to regularly check these habits. Because every water is important and affects every function of your beloved car. No more wasting time checking, but better than having to waste money.

4. If the air conditioner is not cool, it will matter

Think about the current scorching weather conditions of all seasons like this. If one day the car air conditioner is broken, definitely not fun. So be careful not to let the air purifier run out, as it will not only heat the air, it will also cause the compressor to work harder and may fail prematurely.

5. The glass is blurry or she is not clear.

Another important thing is the glass in every position. Which is directly related to driving vision Don’t forget to keep the glass clean. Check to be correctly positioned with our eyes. This glass also includes checking the windshield wipers to ensure they are not deteriorated.

6. Should check the tires regularly.

There are many car models. There are many sizes of tires and they use different air pressure. What we should do is check the tires regularly. In addition, the tires should be checked for missing or not. Or can be set to the point that if not really excellent, must change every 2 years.

7. Mileage number indicating vehicle age

In addition to counting the years we have bought, we have to look at how many kilometers of the car we use so we can have the car checked for the condition correctly as specified, extend the lifespan of Cars and reduce costs Fixing a car is another important way. If you have a car sale plan, don’t forget that the price of a secondhand car now depends on its useful life.

8. Who’s that person to check?

Even if you have a domestic worker who takes care of the car But when the person who drives you is you Therefore, before using and during each use of the car, observe the condition of the car to see if there is anything wrong. As well as assessing yourself whether you are in a driving condition or not.

9. Gasoline prices must be tracked

Oil prices have a profound effect on our lives. Since the cost of using the main vehicle is this fuel, there is no reason why you will not keep track of fuel prices. And aside from looking at the price, don’t forget to check to make sure the type of fuel you use is suitable for our cars as well.

10. Insure and pay tax more peace of mind

All vehicles must have car insurance according to Act to pay taxes, so we must always check that our cars Has the insurance been expired? Or pay tax as scheduled or not If there is an accident Will have insurance to alleviate our suffering and not violate traffic laws as well.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google
สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<<